دیوان عالی هند امروز راجع به یک دسته درخواستها شنوایی خواهد کرد که خوا...

دیوان عالی هند امروز راجع به یک دسته درخواستها شنوایی خواهد کرد که خواستارترمیم در دستور آن دادگاه مصوبه ماه دسامبرسال 2016 می شود که تاسیس مغازه های مشروب الکلی را به پانصد میتری در امتداد شاهراههای...

دیوان عالی هند گفته است که آدارکارد یعنی شناس نامه رسمی دولت نمی تواند...

دیوان عالی هند گفته است که آدارکارد یعنی شناس نامه رسمی دولت نمی تواند از طرف دولت برای عرضه نمودن سودمندی های طرح های بهبود به مردم، اجباری ساخته شود. بهرحال دیوان عالی گفته است که نمی توانیم دولت ر...

ارون جیتلی وزیر دارایی هند گفت که یک تصمیم غلط بازرگانی توسط کارمند دو...

ارون جیتلی وزیر دارایی هند گفت که یک تصمیم غلط بازرگانی توسط کارمند دولتی را نمی توان همیشه بعنوان کارگردی فاسد تلقی نمود. او گفت که ترمیمات در قانون ضد اختلاس از بئوروکراتهای درست کار محافظت خواهد ک...

راجنات سینگ وزیر کشور هند گفت که دولت مرکزی یک نقشه عملی جدید جهت تحکی...

راجنات سینگ وزیر کشور هند دیروز گفت که دولت مرکزی یک نقشه عملی جدید جهت تحکیم امنیت مرزی و طرحهای برای مسدود ساختن مرزهای بین المللی با بانگلادیش و پاکستان را ترسیم کرده است. نامبرده این مطلب را حین ...

رئیس جمهورهند پرناب موکرجی گفته است که جوامع مدنی باید برای مقابله با ...

رئیس جمهورهند پرناب موکرجی گفته است که جوامع مدنی باید برای مقابله با چالش ها برای عمران اجتماعی واقتصادی ایالات مانند بیهارو جارکند جلو بیایند. خطاب به یک سمینار در پتنه موکرجی گفت که منطقه شرقی کشو...

وزیردفاع هند ارون جیتلی سه سستم نیروی دریای را که توسط نخستین سازمان پ...

وزیردفاع هند ارون جیتلی سه سستم نیروی دریای را که توسط نخستین  سازمان پژوهش دفاعی توسعه و گسترش داده شده دیروز به تحویل نیروی دریای داد. سستم های نیروی دریای که به تحویل نیروی دریای هند داده شده عبار...

دولت هند اتهامات احزاب مخالف دربارۀ سوی استفاده ازدستگاههای الکترونیکی...

دولت هند اتهامات احزاب مخالف دربارۀ سوی استفاده ازدستگاههای الکترونیکی اخذ آرا دررای گیری اخیر برای مجلس قانونگذاری ایالت اوتارپرادش را صریحاً رد نموده با اظهاراینکه همچنین اتهاماتی، توهین وتحقیردستو...

دیوان عالی هند9دبیرکل 9 ایالت متاثرشده قحطی شامل ماهاراشترا، کرناتکا، ...

دیوان عالی هند9دبیرکل 9 ایالت متاثرشده قحطی شامل ماهاراشترا، کرناتکا، اندرا پرادش وگجرات را بخاطرناکامی شان در اجرای قانون تامین غذائی فرا خوانده است. یک هئیت داوری بسرپرستی قاضی لوکورحاکی است که باو...

آقای دهرمیندرا پردان وزیرنفت وگاذ طبیعی هند در دهلی نو با نایب نخست وز...

آقای دهرمیندرا پردان وزیرنفت وگاذ طبیعی هند در دهلی نو با نایب نخست وزیرو وزیرمسکن واراضی مورس آقای شوکت علی سودون ملاقات نموده. آقای پردان در دوران این ملاقات برای کمک مداوم هند به مورس درتامین احتی...