دولت یک پورتال را راجع به اطلاعات مربوط به آب و هوا آغاز نموده که به د...

دولت یک پورتال را راجع به اطلاعات مربوط به آب و هوا آغاز نموده که به دیسکامس در مدیریت توزیع نیروی برق کمک خواهد نمود. آقای پیوش گویل مشاور وزیردولت مرکزی برای نیروی برق، ذغال سنگ، انرژی جدید و قابل ...

آقای ارجیت پاتل رئیس رزرو بانک هند گفته است، مالیات برکالاها و سرویس ه...

آقای ارجیت پاتل رئیس رزرو بانک هند گفته است، مالیات برکالاها و سرویس ها که قراراست بزودی باجرا در آورده شود، نه فقط یک بازار ملی را ایجاد خواهد کرد بلکه اساس مالیاتی را هم توسعه خواهد داد که در نتیجه...

هند ابرازنموده است که این کشورمصمم به پیگیری قضیه کلبوشان جادو در دیوا...

هند ابراز نموده است که این کشور مصمم به پیگیری قضیه کلبوشان جادو در دیوان دادگستری بین المللی می باشد. گوپال باگله سخنگوی وزارت امور خارجه هند در پاسخ به سوالی از یک خبرنگارگفت که دهلی نومطمئن است که...

کابینه دولت هند ترمیم قرارداد امنیت اجتماعی دوجانبه مابین هند وهلند را...

کابینه دولت هند ترمیم قرارداد امنیت اجتماعی دوجانبه مابین هند وهلند را با گنجانیدن اصول کشور مسکن به تصویب رسانده است. این قرارداد امنیت اجتماعی دوجانبه ترمیم شده، روابط مابین دوکشور را تحکیم خواهد ن...

خانم سونیا گاندی رئیس حزب کنگره امروزیک جلسه رهبران مخالف را جهت بحث و...

خانم سونیا گاندی رئیس حزب کنگره امروزیک جلسه رهبران مخالف را جهت بحث و بررسی انتخابات  آتی ریاست جمهوری فرا خواسته است. نیز توقع می رود که آپوزیسیون کاندید ریاست جمهوری خود را مورد رسیدگی قررا بدهد. ...

وزارت کشور مرکزی روادید تسلیمه نسرین مولف جنجال انگیز بنگلادش برای یک ...

وزارت کشور مرکزی روادید تسلیمه نسرین مولف جنجال انگیز بنگلادش برای یک سال از تاریخ 23 ماه آینده را تمدید نموده است. منابع رسمی حاکیست آقای راجنات سینگ وزیر کشوردولت هند دیروز برای تمدید روادید تصویب ...

دولت هند اعلام نموده است که فردا خطوط راهنمای سیاحت سلامتی را در روز ب...

دولت هند اعلام نموده است که فردا خطوط راهنمای سیاحت سلامتی را در روز بین المللی یوگا برای تقویت سیاحت پزشکی در کشور معرفی نماید. دکتر ماهش شارما وزیر سیاحت و فرهنگ دولت هند دیروز ضمن ریاست از اجلاس ه...

پرناب موکرجی رئیس جمهور هند گفت که جرائم سایبر مورد نگرانی جدی محلی و ...

پرناب موکرجی رئیس جمهور هند گفت که جرائم سایبر مورد نگرانی جدی محلی و جهانی گشته است. حین خطابیه مراسم اعطای مدارک به دانشجویان دانشکده مهندسی نظامی در پونا او گفت که جرائم سایبر نیز یک تهدید عمده به...

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که دانش نباید فقط به سواد آموزی محدود ...

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که دانش نباید فقط به سواد آموزی محدود بماند و هدف واقعی ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی است. حین افتتاح مراسم یک ماه طولانی بنیاد پی اِن پانیکر در کوچی او گفت که بنیاد ...

وینکائیاه نائیدو وزیرتوسعه شهری هند گفت که دولت یک سیاست جدید مترو را ...

وینکائیاه نائیدو وزیرتوسعه شهری هند گفت که دولت یک سیاست جدید مترو را برای کل کشورمعرفی خواهد کرد. حین سخنرانی در مراسم افتتاح مترو دیروز در کوچی نائیدو گفت که ابتکارات سیاست جدید مانند سیستم ترابری ...