یک دادگاه دهلی احضاریه حضور به دادگاه را برعلیه یک عامل دفاعی متهمه با...

یک دادگاه دهلی دیروز یک احضاریه حضور به دادگاه را برعلیه عامل دفاعی متهم سوشن موهان گوپتا صادر نموده که در قضیه افتضاح چرخبال‌های شخصیت‌های برجسته آگستاوست لند بازداشت شده بود. داد رس ویژه سی بی آی ا...

روند انتخاباتی برای سومین مرحله لوک سبا شدت گرفته است؛ رهبران احزاب سی...

رهبران ازاحزاب مختلف سیاسی راهپیمایی‌ها و گردهم آیی خیابانی را برای سومین مرحله انتخابات لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان در سرتاسر هند  برگزار می کنند. رای گیری برای این مرحله در ۱۱۴ حوزه پراکنده در ۱...

نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که مالیات بر کالاها و خدمات شفافیت را د...

نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که مالیات بر کالاها و خدمات موسوم به جی اس تی شفافیت را در سیستم بازرگانی کشور بوجود آورده است. او گفت که جی اس تی درآمدات ایالت‌ها را به یک ونیم برابر افزوده است....

مبارزاتِ انتخاباتی برای سومین فاز لوک سبا یعنی مجلسِ مردم پارلمان هند ...

مبارزاتِ انتخاباتی برای سومین فاز لوک سبا یعنی مجلسِ مردم پارلمان هند شدت خود را بدست آورده است. رای‌گیری در ۱۱۶ حوزه پراکنده در ۱۳ ایالت و دو منطقه تحت قلمروی مرکزی طی این فاز در تاریخ 23 ماه جاری آ...

نخستِ وزیر هند امروز در دهلی‌نو از یک گردهم‌آیی تجاران در استادیوم تال...

نخستِ وزیر هند امروز در دهلی‌نو از یک گردهم‌آیی تجاران در استادیوم تالکاتورا خطاب خواهد کرد. گردهم‌آیی مذکور از سوی تجاران حامی حزب بی‌جِ‌پی جهت ابراز سپاسگزاری برای اقدامات متعدد وعده داده شده در اع...

کمیسیون انتخابات گزارش خود راجع به‌اینکه ممنوعیت بر فیلم نخست وزیر نار...

کمیسیون انتخابات هند امروز گزارش خود را به‌دیوان عالی کشور تسلیم خواهد کرد که حاکی از ادامه ممنوعیت بر فیلمی متعلق به نخست وزیر هند خواهد بود اومش سنها معاون کمیسیار عالی انتخابات دیروز در دهلی‌نو گف...

همۀ ترتیبات برای رای گیری در ۹۵حوزه انتخابات پارلمانی امروز تحت مرحله ...

همۀ ترتیبات برای مرحله دوم رای گیری مجلس مردم که امروز برگزار می گردد آماده است. ۹۵حوزه انتخابی در یازده ایالت و یک ناحیه تحت حکومت مرکزی دراین مرحله به پای صندوق رای دهی خواهند رفت. قبلاً ۹۷ حوزه ان...

تبلیغ کنندگان برجسته احزاب سیاسی برای سومین مرحله انتخابات اجتماع همگا...

سلسله تبلیغات انتخابات برای سومین مرحله رای گیری پارلمانی شدت را اختیار نموده است. رای گیری دراین مرحله در تاریخ بیست وسوم ماه جاری صورت خواهد گرفت.  نخست وزیر نارندرا مودی خطاب به اجتماع همگانی درای...

دیوان عالی این کشور جویای پاسخ دولت مرکزی راجع به‌دادخواستی برای اجازۀ...

دیوان عالی این کشور به‌دولت مرکزی اخطاریه را صادر نموده و از آن خواسته است که دادخواستی که جویای اجازه برای زنان مسلمان برای ورود به‌مساجد برای ادا نماز شده، پاسخ بدهد. یک هیئت منصفۀ به‌رهبری دادرس ا...

حزب باراتیا جاناتا از کمیسیون انتخاباتی خواسته است که اتهامات واظهارات...

حزب باراتیا جاناتا از کمیسیون انتخاباتی خواسته است که اتهامات واظهارات اعتراض آمیز راهول گاندی رئیس حزب کنگره را برخلاف نخست وزیر نارندرا مودی نسبت به خریداری جنگنده‌های رافایل در نظر بگیرد. حزب مذکو...