عملیات نجاتی و امداد رسانی در ایالت سیل زده کرالا در جنوب هند بطور کام...

عملیات نجاتی و امداد رسانی در ایالت سیل زده کرالا در جنوب هند بطور کامل ادامه دارد. نیروی واکنش فاجعه ملی 58 تیم را برای عملیات مذکور بکار گماشته است. این بزرگترین استقرار آن نیرو  در یک ایالت تکی از...

خاکستراتل بیهاری واجپایی نخست وزیراسبق هند امروزبرای غرقاندن آن در رود...

بوپندرا یادو دبیرکل حزب بی جِ پی گفت که خاکستراتل بیهاری واجپایی نخست وزیراسبق هند امروزبرای غرقاندن آن در رودخانه به هاریدوار برده خواهد شد. امیت شاه  رئیس حزب ، راجنات سینگ وزیرکشور، یوگی آدیتیانات...

نارندرا مودی نخست وزیرهند یک امداد مالی بمبلغ ۵۰۰ کرور روپیه ای را برا...

نارندرا مودی نخست وزیرهند یک امداد مالی بمبلغ ۵۰۰ کرور روپیه ای را برای ایالت سیل زده کرالا اعلام نموده است. این کمک  به اضافه یک صد کرور روپیه اعلام شده هفته گذشته توسط راجنات سینگ وزیرکشورمی باشد. ...

نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز از مناطق سیل زده ایالت کرالا را از طر...

نارندرا مودی نخست وزیر هند مساحی هوایی را از مناطق سیل زده ایالت جنوبی کرالای هند امروز بعمل خواهد آورد. مودی نیز جلسه سطح عالی را بر سروزیر و سایر مسئولین بعمل می آورد و اوضاع حاکمه را ارزیابی خواهد...

کمیته مدیریت بحران ملی عملیات نجاتی و امداد رسانی را در کرالای سیل زده...

کمیته مدیریت بحران ملی تصمیم گرفته است که عملیات امدادرسانی و نجاتی خودرا با شامل کردن خدمات سه گانه دفاعی و سایر آژانسها در کرالای سیل زده تشدید نماید و بطور همزمان اشیای لازمه را به مردم گیرافتاده ...

وزارت عمران زنان وکودکان هند یک صد مترک تُن مواد غذایی آماده بشکل بسته...

وزارت عمران زنان وکودکان هند یک صد مترک تُن مواد غذایی آماده بشکل بسته بندی را برای کودکان سیل زده ایالت کرالای هند ارسال می کند. خبر مذکور از سوی منکا گاندی وزیر مرکزی هند طی تویتش مخابره شده است. ا...

قرار است مراسم تشییع جنازه اتل بیهاری واجپایی امروز درساعت چهار بعد از...

جسد خاکی اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر اسبق در منزلش در خیابان کریشنا منن در دهلی نو نگهداشته شده است. مردم از همه شئون زندگی تجلیلهای گلی شان را از رهبر متوفی می دهد. پریزیدنت رامنات کوویند، نایب رئی...

آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند بمناسبت سالروز استقلال این کشور دی...

آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند بمناسبت سالروز استقلال این کشور دیروز از شهدای ملت در امرجوان جیوتی در اندیا گت واقع در دهلی نو تجلیل نمود. آقای کوویند بدین مناسبت ضیافت شام را در کاخ رئیس جمهور ...

برای گرامی داشتن شهدا و تشدید نمودن مورال سربازان تقریباً پانصد هزار ن...

برای گرامی داشتن شهدا و تشدید نمودن مورال سربازان تقریباً پانصد هزار نفر هندیان یک سلسله انسانی هفت صد کیلومتر طولانی را در امتداد مرز هندو پاکستان درایالت راجستان تشکیل دادند. برنامه مذکور موسوم به ...

دولت مرکزی ازهمه شهروندان خواسته است که پرچمهای ملی ساخته پلاستیکی را ...

دولت مرکزی ازهمه شهروندان خواسته است که پرچمهای ملی ساخته پلاستیکی را مورد استفاده  قرار ندهند و ازایالات و قلمروهای تحت حکومت مرکزی خواستار شده که رعایت اکید کد پرچم هند را تضمین نمایند. وزارت کشورد...