دیوان عالی اِ کِ پاتنایک دادگستر اسبق را برای بازجویی در مورد اتهامات ...

دیوان عالی یک هیئت یک نفری دادگستر اِ کِ پاتنایک قاضی دیوان عالی اسبق  را بمنظور بازجویی در مورد اتهامات توطئه بزرگتری علیه رنجن گگوئی رئیس دیوان عالی هند تشکیل داده است. دیوان عالی از مدیران سازمان ...

آژانس بازرسی ملی هند دیشب درقضیه مُدیول جدید داعش دربخش آمروهای ایالت ...

آژانس بازرسی ملی هند درقضیه مُدیول جدید داعش دربخش آمروهای ایالت اوتارپرادش این کشور دیشب تهاجم آورده و پنج نفر را در رابطه با ارتباطش به مدیول تروریستی داعش دستگیر نموده است. آژانس مذکور درعملیات مش...

معاون رئیس جمهور هند گفت که تحصیلات عالی‌تر برای توسعۀ خلق و خوی علمی ...

آقای ام ونکیاه نایدو معاون رئیس جمهور هند از دانشگاه‌ها و انستیتوی‌ها خواست که در سیستم مرتباً اصلاح نمایند برای تضمین اینکه انستیتوی‌های تحصیلات عالی تعلیمات کیفیت عالی را فراهم نمایند. او دیروز درح...

کمیسیون انتخاباتی هند گزارش مفصلی راجع به فیلم مبنی بر زندگینامه نخست ...

کمیسیون انتخاباتی هند گزارش مفصلی راجع به فیلم مبنی بر زندگینامه نخست وزیر نارندرا مودی را در روز دوشنبه در دیوان عالی هند ارائه نمود.  یک گروه قاضیان بریاست رئیس دیوان عالی هند قاضی رانجان گگوئی آن ...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند و رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا م...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند و رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا متهم ساخته است که نهاد رئیس دیوان عالی کشور بی ثبات ساخته می شود. وزیر نامبرده در یک پست بر روی فسبوک گفت که تهمت اذیتی غیرمصدقه ب...

یک دادگاه دهلی احضاریه حضور به دادگاه را برعلیه یک عامل دفاعی متهمه با...

یک دادگاه دهلی دیروز یک احضاریه حضور به دادگاه را برعلیه عامل دفاعی متهم سوشن موهان گوپتا صادر نموده که در قضیه افتضاح چرخبال‌های شخصیت‌های برجسته آگستاوست لند بازداشت شده بود. داد رس ویژه سی بی آی ا...

روند انتخاباتی برای سومین مرحله لوک سبا شدت گرفته است؛ رهبران احزاب سی...

رهبران ازاحزاب مختلف سیاسی راهپیمایی‌ها و گردهم آیی خیابانی را برای سومین مرحله انتخابات لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان در سرتاسر هند  برگزار می کنند. رای گیری برای این مرحله در ۱۱۴ حوزه پراکنده در ۱...

نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که مالیات بر کالاها و خدمات شفافیت را د...

نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که مالیات بر کالاها و خدمات موسوم به جی اس تی شفافیت را در سیستم بازرگانی کشور بوجود آورده است. او گفت که جی اس تی درآمدات ایالت‌ها را به یک ونیم برابر افزوده است....

مبارزاتِ انتخاباتی برای سومین فاز لوک سبا یعنی مجلسِ مردم پارلمان هند ...

مبارزاتِ انتخاباتی برای سومین فاز لوک سبا یعنی مجلسِ مردم پارلمان هند شدت خود را بدست آورده است. رای‌گیری در ۱۱۶ حوزه پراکنده در ۱۳ ایالت و دو منطقه تحت قلمروی مرکزی طی این فاز در تاریخ 23 ماه جاری آ...

نخستِ وزیر هند امروز در دهلی‌نو از یک گردهم‌آیی تجاران در استادیوم تال...

نخستِ وزیر هند امروز در دهلی‌نو از یک گردهم‌آیی تجاران در استادیوم تالکاتورا خطاب خواهد کرد. گردهم‌آیی مذکور از سوی تجاران حامی حزب بی‌جِ‌پی جهت ابراز سپاسگزاری برای اقدامات متعدد وعده داده شده در اع...