آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند دیروز از بخش دوردست لداخ بازدید نمود...

آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند دیروز از بخش دوردست لداخ بازدید نمود. او رنگ ریاست جمهوری را به گروه پیشاهنگی لداخ در مراسم رژه ای در له اعطا نموده که در مشخصات برجسته نظامی وغیر نظامی از جمله فرما...

احتمال می رود که دیوان عالی هند امروز قضاوت تاریخی درباره قضیه جنجال ب...

احتمال می رود که دیوان عالی هند امروز قضاوت تاریخی درباره قضیه جنجال برانگیز طلاق ثلاثه میان مسلمانان صادر نماید. دیوان عالی این کشور راجع باین قضاوتی را صادر خواهد کرد که آیا طلاق ثلاثه یک عامل اساس...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند اظهار داشته است که اقدام خارج از...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند اظهار داشته است که اقدام خارج از گردش گذاردن اسکناس ارزش عالی پول ماؤگرایان در قسمتهای مختلف این کشور و تروریستها در جمو و کشمیر را دچار قحط صندوق نموده است. آقا...

آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند امروز صبح وارد لاداک خواهد بود....

آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند امروز صبح وارد لاداک خواهد بود. او اولاً رنگ ریاست جمهوری را به هنگ پیشاهنگی لاداک و پنچ واحد دیگرش اعطا خواهد کرد. سپس رئیس جمهور کوویند به مرکز مراقبه بین المللی م...

 اِن آی اِ، آژانس بارزسی ملی هند ظهور واتالی، یک بازرگان کشمیری را برا...

اِن آی اِ، آژانس بارزسی ملی هند ظهور واتالی، یک بازرگان کشمیری را برای دست داشتن اتهامی اش به یک قضیه فراهمی کمک مالی به تروریسم دیروز در دهلی نو دستگیر نموده است. آژانس بارزسی ملی حاکیست که بازرگان ...

یک کمیته نیرومند رؤسای ستاد مشتمل بر رؤسای ارتش، نیروی دریایی و نیروی ...

یک کمیته نیرومند رؤسای ستاد مشتمل بر رؤسای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی هند دیروز آمادگی امنیتی سرویس های سه گانه ای در امتداد مرز هند و چین را بررسی نمود. بقرار منابع رسمی، تنش مابین ارتشهای هند...

همۀ قطارها از قسمتهای مختلف هند به قسمت شمال شرق این کشور بعلت خسارتی ...

همۀ قطارها از قسمتهای مختلف هند به قسمت شمال شرق این کشور بعلت خسارتی به مسیرهای راه آهن در اثر سیل در ایالتهای آسام ،بنگال غربی و بیهار تا روز یکشنبه لغو شده اند. مامور کل روابط عمومی راه آهن سرحدی ...