یک ناحیه مشخص فشار پایین درقسمت جنوب شرقی خلیج بنگال قرار است بصورت یک...

یک ناحیه مشخص فشار پایین درقسمت جنوب شرقی خلیج بنگال قرار است بصورت یک فشار عمیق درطول بیست وچهار ساعت آینده درآید. اداره هواشناسی در چنای گفته است که سیستم آب وهوا ممکن است درطول بیست وچهار ساعت بصو...

قرار است نخست وزیر نارندرا مودی امروز چهارمین فورم شرکا را در دهلی‌نو ...

نخست وزیر نارندرا مودی امروز چهارمین فورم شرکا را در دهلی‌نو افتتاح خواهد نمود. هدف این کنفرانس بین‌المللی دوروزه‌ای بهبودی دانش، همبستگی و جوابگویی برای تسریع اقدامات راجع به‌بهداشت زنان، کودکان و ن...

نخست وزیر نارندرا مودی به‌حزب کنگره برای پیروزی‌اش در انتخابات مجلس قا...

نخست وزیر نارندرا مودی به‌حزب کنگره برای پیروزی‌اش در انتخابات مجلس قانونگذاری تبریک گفته است. آقای مودی به‌رئیس حزب تی آر اس کِ چندرا شیکهر راو برای پیروزی چشمگیر در تلنگانا و جبهه ملی میزو را نیز ب...

شمارش آرا برای انتخابات مجلس قانون گذار در مادیا پرادش، راجستان، چتیسگ...

امروزهمۀ تدارکات برای شمارش آرا برای انتخابات مجالس قانون گذاری چتیسگر، مادیا پرادش، راجستان، تلانگانا ومیزورام بعمل آمده اند. درچتیسگر شمار آرا برای همۀ نود کرسی مجلس قانون گذاری انجام داده خواهد شد...

آقای ام ونکائیاه نایدو رئیس مجلس سنای هند از همۀ رهبران احزاب در مجلس ...

آقای ام ونکائیاه نایدو رئیس مجلس سنای هند از همۀ رهبران احزاب در مجلس خواسته است که یک اجلاس فصل زمستان سودمند را تضمین نمایند. آقای نایدو این مطلب را دیروز در دورانِ ملاقات با رهبران در دهلی نو برای...

رئیس رزروبانک هند دکتراورجیت پاتل بدلائل شخصی ازسمتش مستعفی شده است....

رئیس رزروبانک هند دکتراورجیت پاتل بدلائل شخصی ازسمتش مستعفی شده است.دکتر پاتل  دربیانیه ای گفت که او بلافاصله مستعفی میشود. او گفت که این برایش مایه افتخار بوده که به سمتهای مختلف درطول چندین سال به ...

رئیس جمهورهند رامنات کوویند بمسافرت دو روزه ای به گورکهپور رسیده است....

رئیس جمهورهند رامنات کوویند بمسافرت دو روزه ای به گورکهپور رسیده است. این اولین بازدیدش از این شهر پس از روی کار آیی اش می باشد. رئیس جمهور امروز صبح در برنامه شورای تعلیمی مهارانا پرتاب شرکت خواهد ن...

هند دارای همۀ منابع ودانش علمی می باشد تاماموریت ملی راجع به سیستم فیز...

هند دارای همۀ منابع ودانش علمی می باشد تاماموریت ملی راجع به سیستم فیزیکی سایبر را به پیروزی برساند. این ماموریت که در روز پنجشنبه توسط کابینه مرکزی به تصویب رسیده هزارها شغل وکار را برای جوانان با ا...

هیجدهمین کنفرانس سالانه سرتاسری هند سرانِ مراکز علوم و موزه ها دیروز د...

هیجدهمین کنفرانس سالانه سرتاسری هند سرانِ مراکز علوم و موزه ها دیروز در ایتا نگر آغاز شد. نابام ربیا وزیرمحیط و جنگل اروناچل پرادش ضمن افتتاح این کنفرانس سه روزه گفت که شورای علوم وتکنولوژی اروناچل پ...

ارون جایتلی وزیردارایی گفته است خارج ازگردش قراردادن اسکناس عالی منتج ...

ارون جایتلی وزیردارایی گفته است خارج ازگردش قراردادن اسکناس عالی منتج به شکل دهی اقتصاد گردیده است و شالوده مالیات را افزایش داده است.  جایتلی خطاب به جلسه جاگرن در دهلی نو گفت که درظرف چهار ونیم سال...