راجنات سینگ وزیرمرکزی کشور گفته است که دولت مرکزی متعهد به حل و فصل نم...

راجنات سینگ وزیرمرکزی کشور گفته است که دولت مرکزی متعهد به حل و فصل نمودن مسایل مردم نواحی مرزی پنجاب می باشد. وی دیروز به رسانه ها هنگام گشایش یک تالارحضارنزد پایگاه نیروی امنیت مرزی حسینی والا روی ...

راجنات سینگ وزیرامورکشور هند دیروز ریاست جلسه ای را جهت بررسی تدارکات ...

راجنات سینگ وزیرامورکشور هند دیروز ریاست جلسه ای را جهت بررسی تدارکات انجام گرفته برای برگزاری روز اتحاد ملی یا راشتریا ایکتا دیواس در 31 ماه جاری اکتبر بعهده داشت. دولت این گردهمایی را در سرتاسر کشو...

آقای درمندر پرادان وزیرنفت وگاز طبیعی هند از امروز برای شرکت در ششمین ...

آقای درمندر پرادان وزیرنفت وگاز طبیعی هند از امروز برای شرکت در ششمین کنفرانس سالانه مصرفی تولید کنندگان گاز اِل اِن جی بازدید سه روزه ای از ژاپن خواهد نمود. این بازدید برای افزایش تعاملات دوجانبه ای...

آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز از ایالت زادگاهش گجرات بازدید خو...

آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز از ایالت زادگاهش گجرات بازدید خواهد نمود. آقای مودی در اجلاس بزرگ گجرات گورو شرکت خواهد نمود که قرار است در بات گام در نزدیکی گاندی ناگر در امروز بعد از ظهر صورت...

رهبران بلند پایه حزب بارتیاجاناتا شامل آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند...

رهبران بلند پایه حزب بارتیاجاناتا شامل آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند و آقای امیت شاه رئیس حزب یاد شده دیشب جلسه کردند تا به فهرست کاندیداهای حزب برای رای گیریهای هماچل پرادش صورت نهایی بدهند. یک ره...

یک هیئت پارلمانی آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح بررسی خواهد کرد و حوادثی ...

یک هیئت پارلمانی آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح بررسی خواهد کرد و حوادثی را شامل دارایی های دفاعی استراتژی تجدید نظرخواهد کرد. کمیته دایمی پارلمانی مربوط به دفاع بریاست بی سی کندوری وکیل پارلمان حزب بی ...

تورم خرده فروشی که در سپتامبر امسال به سه ممیز دوهشت درصد بود از ماه ا...

تورم خرده فروشی که در سپتامبر امسال به سه ممیز دوهشت درصد بود از ماه اوت هیچ تغییر نیافت. درسپتامبر سال گذشته تورم خرده فروشی به 4.39 درصد بود. برطبق آمار دفتر مرکزی تورم رویهمرفته غذایی درماه سپتامب...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند گفت، شورای مالیات برکالاها و خدم...

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی دولت هند گفت، شورای مالیات برکالاها و خدمات درآوردن مستغلاتی در حدودش را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. آقای جایتلی درحین ایراد سخنرانی درباره اصلاحات مالیات هند در دان...

انوپام کیر که یک هنرپیشه معروف بوده است بعنوان رئیس جدید انستیتوی فیلم...

انوپام کیر که یک هنرپیشه معروف بوده است بعنوان رئیس جدید انستیتوی فیلم و تلویژیون هند در پونه منصوب شده است . وی جای نشین گاجندرچوهان خواهد بود. آقای کیر که در بیش از پنجاه فیلم کارهنر پیشگی را انجام...