صدها نفر از همۀ شئون زندگانی برای تشکیل راهپیمایی چراغ بدست بمنظور اظه...

صدها نفر از همۀ شئون زندگانی برای تشکیل راهپیمایی چراغ بدست بمنظور اظهار همبستگی با خانواده‌های جوانان نیروی پلیس رزرو مرکزی که درحملۀ تروریستی به پولواما کشته شده  به اندیا گت وجنتر منتر در پایتخت م...

پریزیدنت رامنات کوویند امروز از استان هاریانا دیدن خواهد کرد....

پریزیدنت رامنات کوویند امروز از استان هاریانا دیدن خواهد کرد. نامبرده در مراسمِ چهارمین کنفرانس عالی رهبریِ کشاورزی در سونی پت شرکت خواهد کرد. نامبرده بدین مناسبت نیز جایزۀ هاریانا کسان رتن و جایزۀ ه...

راجنات سینگ وزیرکشور مرکزی ریاست جلسه مقر متحده را دیروزدرمرکز اعطای ت...

راجنات سینگ وزیرکشور مرکزی ریاست جلسه مقر متحده را دیروزدرمرکز اعطای تربیت منطقه ای دربخش بدگام کشمیر بعهده داشت. سینگ برای بررسی وضع در قبال حملۀ تروریستی پولواما در جامو وکشمیر بسر برد. در دوران جل...

دولت تصمیم گرفته است یک راهرو صنعتی دفاعی را در اوتارپرادش بوجود آورد....

دولت تصمیم گرفته است یک راهرو صنعتی دفاعی را در اوتارپرادش بوجود آورد. دولت شش نقطه مرکزی را برای احداث این راهرو دراین ایالت اختصاص داده است. اینها عبارت اند از کانپور- لکهنو-علی گره- آگره- جهانسی و...

نخست وزیر نارندرا مودی در ایالت هاریانا چندین پروژه‌های عمرانی را گشای...

نخست وزیر نارندرا مودی در ایالت هاریانا چندین پروژه‌های عمرانی را گشایش نموده و سنگ بنیان‌هایی را نهاد. مودی دیروز برای شرکت در نیروی تمیز سال ۲۰۱۹ یک رویداد برای شناختن نقش رهبری که توسط زنان روستای...

در ایالت مگالایا پرسش راجیوکومار کمیسار پلیس کلکاتا و کونال گوش وکیل پ...

در ایالت مگالایا پرسش راجیوکومار کمیسار پلیس کلکاتا و کونال گوش وکیل پارلمانی اسبق حزب تی ام سی در قضیه افتضاح صندوق شاردا دیروز در اداره سازمان تحقیقات مرکزیِ شیلانگ برای سومین روز ادامه داشت.  بازپ...

تقریباً بیست میلیون نفر ارادتمندان در فستیوال کومب غسل مقدس نمودند....

فستیوال بسنت پنچمی در روز یکشنبه برگزار شد. این فستیوال بعنوان سرسوتی پوجا درتاریخ پنجم شوکلا پاکش در ماه ماگ برگزار می شود. بدین مناسبت تقریباً دو میلوین نفر ارادتمندان در دورانِ سومین و آخرین غسل ش...

هند گفته است که اروناچل پرادش یک قسمت لاینفک و جداناشدنی هند است....

هند گفته است که اروناچل پرادش یک قسمت لاینفک و جداناشدنی هند است. راویش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند در پاسخ به سوال رسانه ها دربرابر بیانیه وزارت امورخارجه چین مربوط به دیدار نخست وزیرنارندرا مودی ا...