حزب بی جِ پی خواستار برکناری رهبر ارشد حزب کنگره دیگ ویجای سینگ ازکار ...

حزب بی جِ پی خواستار برکناری رهبر ارشد حزب کنگره دیگ ویجای سینگ ازکار پس از این بیانات گزارشی اش شده که همۀ تروریستهای هندو که بازداشت شده با آر اس اس ارتباط داشته اند، سامبیت پاترا سخنگوی این حزب دی...

استاندار ایالت جامو وکشمیر ان ان ووهرا پس از بعهده گیری سمتش بعنوان رئ...

استاندار ان ان ووهرا دیروز پس از بعهده گرفتن سمت رئیس حکومت ایالتی جامو وکشمیر با افسران برجسته غیرنظامی وپلیس در راج باون در سرینگر تشکیل جلسه داد. استاندار با دبیرکل این ایالت بی بی ویاس مذاکره نمو...

آقای ان ان ووهرا استاندار جامو وکشمیر گزارشی را برای تحمیل حکومت استان...

آقای ان ان ووهرا استاندار جامو وکشمیر گزارشی خود را برای تحمیل حکومت استاندار درایالت جامو وکشمیر تحت قسمت 92مین قانون جامو وکشمیر به پریزیدنت رامنات کوویند ارجاع نموده است. این تصمیم دیروز پس از است...

سروزیرایالت مانیپور هند برای ملاقات با قربانیان از روستاهای سیل زده در...

آقای ان بیرن سینگ سروزیرایالت مانیپور هند در روزیکشنبه از روستاهای مایبا کول ومنگجام در ایمفال شرقی بازدید نموده و باقربانیان سیل دراین ناحیه ملاقات کرد. او نیز اردوگاههای رفاهی برای سیل زدگان را معا...

دیروزدر ناگالند دریک حمله کمینگاهی توسط شورشیان مظنون ناگا در بخش مون ...

دیروزدر ناگالند دریک حمله کمینگاهی توسط شورشیان مظنون ناگا در بخش مون دو پرسنل تفنگداران آسام کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. افسر روابط عمومی باز رس کل تفنگداران آسام گفت که این حادثه درساعت تقریباً...

درایالت سیکیم اولین دسته زایرین مانسروور کیلاش برای سال جاری برای مقصد...

درایالت سیکیم اولین دسته زایرین مانسروور کیلاش برای سال جاری برای مقصد آینده اش به فاصله پانزدهم میل در راه خود به ناتولا دیروز ترک گفته است. اس سی گوپتا سرمعاون کل اضافی ایالت این مسافرت جلوی اتوبوس...

حکومت جامووکشمیر برای رهایی 115 نفر اسیران بمناسبت عیدالفطر که امروز د...

حکومت جامووکشمیر برای رهایی 115 نفر اسیران بمناسبت عیدالفطر که امروز درایالت برگزار می گردد دستور داده است. یک سخنگوی رسمی حاکیست سروزیر محبوبه مفتی به مقامات برای رهایی همۀ  آن اسیران که شامل جرایم ...

جسد آسیب دیده از گلوله جوان ارتش ربوده شده، اورنگ زیب دربخش پولوامای ج...

جسد آسیب دیده از گلوله جوان ارتش ربوده شده، اورنگ زیب که توسط جنگجویان ناشناس ربوده شده بود عصرگذشته در ناحیه گوسوی بخش همجوار پولواما در جنوب کشمیر دریاف تشد. قبلاً جنگجویان مظنون دیروز یک جوان ارتش...

دیروز در چتیسگر نوزده نفر از مائو گرایان از جاهای متعدد بخش ناراین پور...

دیروز در چتیسگر نوزده نفر از مائو گرایان از جاهای متعدد بخش ناراین پور و بیجاپور بخش بستر بازداشت شدند. یک تیم مشترک نیروی ضربتی ویژه و پاسداران رزرو بخش این مائوگرایان دست اندرکار در حوادث مختلف را ...

16 نفر دریک تصادف خیابانی در ماینپوری ایالت اوتارپرادش هند به هلاکت رس...

16 نفر از جمله یک زن امروزصبح دریک تصادف خیابانی در بخش ماینپوری ایالت اوتارپرادش هند به هلاکت رسیدند. 16 تن دیگر زخمی گزارش شده اند. درحالیکه 13 نفر از مجروحین در بیمارستان ماینپوری بستری نموده شدند...