در ایالت ماهاراشترا ۱۷ حوزه انتخابیه پارلمانی باقیمانده در چهارمین مرح...

در ایالت ماهاراشترا ۱۷ حوزه انتخابیه پارلمانی باقیمانده در چهارمین مرحله به پای صندوق رای دهی خواهند رفت. با این انتخابات مجلس مردم در ایالت بتکمیل خواهد رسید. بعضی از کاندیداهای برجسته در صحنه مسابق...

۱۰ تروریست دارای اساس درپاکستان شامل سلاحها ومواد مخدره غیرقانونی و اس...

۱۰ تروریست دارای اساس در پاکستان شامل سلاحها و مواد مخدره غیرقانونی و اسکناس جعلی به جامو وکشمیر با سوی استفاده از راه‌های تجارتی ماورای خط کنترل معلق شده اخیر شامل بودند. منابع حاکیست که تحقیق و رسی...

به‌گفتۀ ادارۀ زمین‌شناسی آمریکا در اوایل امروز یک زمین لرزۀ ۱.‌۶ بر می...

به‌گفتۀ ادارۀ زمین‌شناسی آمریکا در اوایل امروز یک زمین لرزۀ ۱.‌۶ بر میزان ریشر استان شمال شرقی اروناچل پرادش هند را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در تقریباً چهل کیلومیتری قسمت جنوب شرق الانگ و ۱۸۰ کیل...

مبارزات جهت مراحل باقیمانده انتخابات لوک سبا تحرکی از خود اتخاذ کرده ا...

مبارزات جهت مراحل باقیمانده انتخابات لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان هند تحرکی از خود اتخاذ کرده است. رهبران ارشد احزاب مختلف سیاسی راهپیمایی‌های زیادی را در سراسر کشور خطاب می کنند. نارندر مودی نخست ...

در تامیل نادو دریک رم در دوران یک فستیوال معبد محلی در نزدیکی توریایور...

در تامیل نادو دریک رم در دوران یک فستیوال معبد محلی در نزدیکی توریایور در تریچی هفت نفر از ارادتمندان کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. پلیس گفت که این فاجعه دیروز هنگامی بوقوع پیوست که صدها نفر برای مرا...

صحنه‌ای برای برگزاری راهپیمایی انتخاباتی امروز نخست وزیر نارندرا مودی ...

صحنه‌ای برای برگزاری راهپیمایی انتخاباتی امروز نخست وزیر نارندرا مودی و رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا در نان دربار ایالت ماهاراشترا آماده است. منابع حزب باراتیاجاناتا حاکیست که آقای مودی به یک راهپیما...

در رای گیری مجدد در اروناچل پرادش شرکت بیشتر از ۸۱.۳ نفر از رای دهندگا...

در اروناچل پرادش در نوزده مرکز اخذ آرا که درآن رای گیری مجدد در روز شنبه بعمل آمده بیشتر از ۸۱.۳ نفر از رای دهندگان در انتخابات مجدد شرکت نمودند. رای گیری دراین مراکز اخذ آرا در تاریخ یازدهم آوریل در...

درایالت جامو وکشمیر هند یک نفر تروریست ناشناخته عصر گذشته طی گشایش آتش...

درایالت جامو وکشمیر هند یک نفر تروریست ناشناخته عصر گذشته طی گشایش آتش تلافی جویانه بدنبال حمله برگروه گشت زنی ارتش در منطقه سوپور در کشمیر بخش شمالی بخش بارامولا کشته برجا گذاشته شد. منابع امنیتی حا...

نارندرا مودی عصر گذشته یک راهپیمایی انتخاباتی را در استادیوم مرکزی شهر...

نارندرا مودی رهبر ارشد حزب بی‌ج‌پی و نخست وزیر هند عصر گذشته یک راهپیمایی انتخاباتی را در استادیوم مرکزی شهر تریواندروم خطاب نمود. حین خطاب گردهم‌آیی مودی احزاب کنگره و کمونیست مارکسیست را برسر کشتار...

رای گیری مجدد در ۱۹ مرکز اخذ آرا درایالت اروناچل پرادش هند برگزار خواه...

کمیسیون انتخاباتی هند در روز چهارشنبه برای برگزاری رای گیری مجدد در ۱۹ مرکز اخذ آرای در ایالت اروناچل پرادش هند دستور داده است. مامور کل اضافی کمیسیون انتخاباتی در ایالت اروناچل پرادش کانگی دارانگ در...