آقای نارندرامودی نخست وزیرهند امروز بمسافرت دورزۀ ایالت گجرات این کشور...

آقای نارندرامودی نخست وزیرهند امروز بمسافرت دورزۀ ایالت گجرات این کشور میرود. آقای مودی در یک سری تویتها گفت که او قبل از شرکت در یک گردهمایی عمومی در گاندی دهام، عده ای از پروژههای بندر کاندلا را در...

طی اولین واکنش واشگتن از انتخاب مجدد روحانی رِکس تیلرسون وزیر امورخارج...

طی اولین واکنش واشنگتن از انتخاب مجدد روحانی رِکس تیلرسون وزیر امورخارجه ایالات متحده از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست که شبکه تروریسم تهران را بی اثر سازد و آزمایش موشک بالاستیک را متوقف نماید. ...

آژانس تحقیقات ملی دیروز برای بازجویی رهبران حریت سید علی شاه گیلانی و ...

آژانس تحقیقات ملی دیروز برای بازجویی رهبران حریت سید علی شاه گیلانی و سه تن دیگر که متهم به دخالت در فعالیت های خرابکارانه و حصول کمک مالی از رئیس لشکر طیبه حافظ سعید بوده، به سری نگر رسید. قبلاً آژا...

 اخبار منطقه

پلیس حیدرآباد هند سه نفررا بدنبال پخش مصاحبه های شان از طریق یک شبکه تلوزیونی که ارتباط مداوم شان با سازمان داعش ترورسیتی را نشان می داد برای بازپرسی احضارنمود. پلیس حیدرآباد هند سه نفررا بدنبال پخش ...

در یک عملیات مشترک انجام داده شده توسط تیم های کوبرا و نیروی ضربتی ویژ...

در یک عملیات مشترک انجام داده شده توسط تیم های کوبرا و نیروی ضربتی ویژه پلیس چتیسگر در طول پنج روز گذشته در نواحی داخلی تحت نفوذ نکسلی ها بر مرزهای بخش بیجاپور و سُکمای چتیسگر 15 نکسلی بهلاکت رسیده ا...

نیروهای امنیتی یک پناهگاه جنگجویان را نابود ساخته و سلاح ها و مهمات را...

نیروهای امنیتی یک پناهگاه جنگجویان را نابود ساخته و سلاح ها و مهمات را در بخش کشتوار ایالت جامو و کشمیرهند کشف نمودند. یک سخنگوی دفاعی دیروز درجامو گفت که عملیات مشترک بر اساس اطلاعات کارآگاهی ویژه ا...

دو تروریست ناشناس دریک رویارویی مختصری مابین تفنگداران و نیروهای امنیت...

دو تروریست ناشناس دریک رویارویی مختصری مابین تفنگداران و نیروهای امنیتی دیروز در ناحیه هاندوارای بخش کوپوارا درایالت جامو وکشمیر هند کشته شدند. یک مامورپلیس باطلاع آل اندیا رادیو رسانیده که آن جنگ تف...

در ایالت جمورکشمیرهند دو نفرغیر نظامی کشته شدند و سه تن دیگر مجروح گرد...

در ایالت جمورکشمیرهند دو نفرغیر نظامی کشته شدند و سه تن دیگر مجروح گردیدند همگامیکه ارتش پاکستان دیروز درامتداد خط کنترل در بخشهای نوشیرای جمو وکشمیر و مانجا کود راجوری بشلیک توپخانه وخمپاره ها پرداخ...

شش تروریست دست اندرکار درربایندگی وهلاکت عمرفیاض یک افسر جوانسال ارتش ...

شش تروریست دست اندرکار درربایندگی وهلاکت عمرفیاض یک افسر جوانسال ارتش دربخش شوپیان دره کشمیرکشته شناخته شده اند. خبرگزاری پی.تی.آی بنقل قول ازمنابع دفاعی گزارش میدهد که این تروریستها باجناحهای لشکرطی...