در رویدادی، یک تروریست مظنون دیروز در ناحیه ترال بخش پولوامای جنوب کشم...

در رویدادی، یک تروریست مظنون دیروز در ناحیه ترال بخش پولوامای جنوب کشمیر هند بر روی یک افسرپلیس ویژه آتش گشود. نامبرده بعداً بعلت جراحت ببار آمده جان از دست داد. هیچ گروهک تروریستی مسئولیت این حمله ر...

نرملا سیتارامن وزیردفاع امروز از فرماندهی اندمان و نکوبار دیدن خواهد ک...

نرملا سیتارامن وزیردفاع امروز از فرماندهی اندمان و نکوبار دیدن خواهد کرد. وی با سربازان جشن دیوالی را برگزار و با خانواده های شان در دوران دو روز تعامل خواهد کرد. وی همچنین از ناحیه عملیاتی فرماندهی ...

اطلاعیه جهت برگزاری انتخابات تک فازی مجلس ایالتی هیماچل پرادش در هند ص...

اطلاعیه جهت برگزاری انتخابات تک فازی مجلس ایالتی هیماچل پرادش در هند صادر شده است. هیچ اوراق نامزدگی برای انتخابات ایالتی دیروز تسلیم نشده است. آخرین تاریخ تسلیم اوراق نامزدگی 23 ماه جاری اکتبر می با...

قرار است پرسازی اوراق نامزدگی برای انتخابات مجلس قانون گزاری در هماچل ...

قرار است پرسازی اوراق نامزدگی برای انتخابات مجلس قانون گزاری در هماچل پرادش از امروز آغاز بشود. حزب کنگره و بی جِ پی ، دوحزب سیاسی عمده این ایالت هنوز کاندیداهای شان را اعلام ننموده اند. آخرین تاریخ ...

درجمو و کشمیر چهارنفر مجروح شدند چون دیروز نیروهای پاکستانی یکبار دیگر...

درجمو و کشمیر چهارنفر مجروح شدند چون دیروز نیروهای پاکستانی یکبار دیگر متوسل به تیراندازی و گلوله باری در امتداد خط کترل در بخش پونچ شدند. سخنگوی دفاع هند سرهنگ اِم اِم جوشی به آل اندیار رادیو گفت نی...

درایالت تامیل نادو بزرگترین مرکز پژوهش اشتعال جهانی در انستیتوی تکنولو...

درایالت تامیل نادو بزرگترین مرکز پژوهش اشتعال جهانی در انستیتوی تکنولوژی هند دیروز در مدرس گشایش یافت. انتشاریه ای توسط انستیتوی تکنولوژی هند  در چنایی حاکیست که مرکز ملی برای عمران و پژوهش احتراق تو...

درجام و کشمیر دو نفر از جمله یک جوان ارتش وقتی شهید شدند که نیروهای پا...

درجام و کشمیر دو نفر از جمله یک جوان ارتش وقتی شهید شدند که نیروهای پاکستانی امروز بار دیگر  به آتش گشایی و گلوله باران در امتداد خط کنترل در بخش پونچ شدند. شهید دیگری یک باربر دفاعی بود. شش پرسنل ار...

پلیس ایالت آسام درمورد رخ داد سنگ باری بر اتوبوس حامل بازی کنان استرال...

پلیس ایالت آسام درمورد رخ داد سنگ باری بر اتوبوس حامل بازی کنان استرالیای کریکت در روز سه شنبه را یک قضیه ثبت کرده است. آقای سربانند سونووال سروزیر ایالت این رخ داد را شدیداً مورد نکوهش قرارداده و اط...

رای گیری برای انتخابات فرعی مجلس مردم برای گروداس پور آغاز شده است....

رای گیری برای انتخابات فرعی مجلس مردم برای گروداس پور آغاز شده است.  این تا ساعت پنج بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. هیئت حاکمه تدارکات گسترده ای را برای برگذاری انتخابات آزادانه و منصفانه بعمل آورده اس...

در جمو وکشمیر سه تروریست حزب المجاهدین طی رویارویی مابین تروریستهای پو...

در جمو وکشمیر سه تروریست حزب المجاهدین طی رویارویی مابین تروریستهای پوشیده و نیروهای امنیتی در ناحیه گاتیپورا کلر بخش شوپیان جنوب کشمیر به هلاکت رسیدند. یک مقام ارشد پلیس به اطلاع آل اندیا رادیو رسان...