در بیهار دیروز هفت ورقه نامزدگی برای اولین و دومین مرحلۀ انتخابات لوک ...

در بیهار دیروز هفت ورقه نامزدگی برای اولین و دومین مرحلۀ انتخابات لوک سبا در ایالت ارایه شده است. رویهمرفته تا بحال هشت ورقه نامزدگی ارایه شده است. وکیل مجلس کنونی حزب ج‌دی‌یو سنتوش کومار اوراق نامزد...

دریک سلسلۀ انفجارهای مین زمینی در بخش دانته وارای بخش بستر چتیسگر یک ج...

دریک سلسلۀ انفجارهای مین زمینی در بخش دانته وارای بخش بستر چتیسگر یک جوان نیروی پلیس رزرو مرکزی کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار آل اندیا رادیو گزارش می دهد که مائوگرایان این انفجارها را برعلیه...

دربنگال غربی، اشتراک کرسی‌ها مابین حزب کنگره و جبهۀ چپگرا برای انتخابا...

دربنگال غربی، اشتراک کرسی‌ها مابین حزب کنگره و جبهۀ چپگرا برای انتخابات لوک سبا لطمه خورده است. وکیل مجلس حزب کنگره پرادیب باتاچارجی برسر اعلان یک جانبه کاندیدهای جبهۀ چپگرا برای بیست وپنج کرسی اظهار...

در آسام هیئت مدیره بخش برای انجام انتخابات بدون اشکال لوک سبا دراین ای...

در آسام هیئت مدیره بخش برای انجام انتخابات بدون اشکال لوک سبا دراین ایالت آمادگی می نماید. آسام شاهد انتخابات سه مرحله ای برای چهارده کرسی می باشد. نایب کمیسر بونگایی گاون عادل خان گفت که مراکز اخذ آ...

رامنات کوویند رئیس جمهور هند در روز جمعه جشنواره ابداعی و بنگاهی را در...

رامنات کوویند رئیس جمهور هند در روز جمعه جشنواره ابداعی و بنگاهی را در گرام بارتی نزد گاندی نگر درایالت گجرات گشایش نمود. وی همچنین دهمین جوایز ابداعی ملی دوساله را تقدیم نمود. پریزیدنت کوویند حین سخ...

حداقل شش نفر کشته و سی ویک تن دیگر مجروح شدند پس از آن که قسمتی از یک ...

حداقل شش نفر کشته و سی ویک تن دیگر مجروح شدند پس از آن که قسمتی از یک پل پیاده روی در نزدیکی ترمینال چاترپاتی شیواجی ماهاراج در مومبای درعصر گذشته سقوط کرد. این حادثه در ساعت تقریباً هفت ونیم بعد از ...

کمیسیون انتخابات گفته است که تصمیمی در رابطه با برگذاری انتخابات مجلس ...

کمیسیون انتخابات گفته است که تصمیمی در رابطه با برگذاری انتخابات مجلس قانونگذاری در جامو و کشمیر بزودی گرفته خواهد شد. این کمیسیون دیروز با سه ناظر ویژه‌ای که توسط آن برای ارزیابی وضعیت در این ایالت ...

دیروز در جامو وکشمیر دریک رویارویی با نیروهای امنیتی در ناحیه پینگلیش ...

دیروز در جامو وکشمیر دریک رویارویی با نیروهای امنیتی در ناحیه پینگلیش بخش فرعی ترال بخش پولواما سه نفر از تروریستها کشته شدند. بگفته منابع امنیتی این عملیات نظامی دراین ناحیه به پایان رسید. از محل رو...

دومین فستیوال رقص بین المللی اتحادیه سخن پراکنی هند و پاسیفیک دیروز در...

دومین فستیوال رقص بین المللی اتحادیه سخن پراکنی هند و پاسیفیک دیروز در دهلی نو آغاز شد. آقای اِ سوریه پرکاش رئیس پراسار بارتی ضمن سخنرانی بدین مناسبت گفت که به پراسار بارتی مسئولیت توسعه و پرورش رقص ...

در یک حادثه تخلف ورزی آتش بس دیگری سربازان پاکستان متوسل به تیر اندازی...

در یک حادثه تخلف ورزی آتش بس دیگری سربازان پاکستان متوسل به تیر اندازی غیر اشتعال انگیز و بلاتشخیص در طول خط کنترل در بخش پونچ گردیدند. بقرار یک سخنگوی دفاعی سربازان پاکستان شروع به بمباری سنگین با ت...