دریک حملۀ نارنجک بریک ایستگاه اتوبوس درشهر جامو یک نفر کشته و سی و دو ...

دیروزدریک حملۀ نارنجک در یک ایستگاه اتوبوس عمومی درشهر جامو یک نفر کشته و سی و دوتن دیگر مجروح شدند. وضع حال سه نفر از مجروحین وخیم گزارش شده است. نیروهای امنیتی این ناحیه را تحت محاصره درآورده و عمل...

 راجنات سینگ وزیرمرکزی دولت هند امروز سنگ بنیاد بزرگراه‌های ملی بارزش ...

راجنات سینگ وزیرمرکزی دولت هند امروز سنگ بنیاد بزرگراه‌های ملی بارزش یکصد هزار کرور روپیه را در لکهنو خواهد نهاد و از آن افتتاح خواهد نمود. وزارت ترابری زمینی وبزرگراه‌ها در نشریه ای  گفت که آقای سین...

قرار است نخست وزیر نارندرا مودی امروز برای آغاز نمودن پروژه‌های عمرانی...

نخست وزیر نارندرا مودی امروز برای آغاز نمودن پروژه‌های عمرانی متعدد از کارناتاکا و تامیل نادو بازدید خواهد نمود. آقای مودی ترمینال دادگاه استینافی مالیات بر درآمد در بنگلورو را به ملت تقدیم خواهد نمو...

نیروهای پاکستانی درعصر گذشته متوسل به گلوله باران و تیراندازی سنگین در...

نیروهای پاکستانی درعصر گذشته متوسل به گلوله باران و تیراندازی سنگین دربخش پونچ جامو وکشمیر شدند. یک سخنگوی دفاعی به آل اندیا رادیو گفت که سربازان پاکستان شروع به تیراندازی بدون انگیزه ای نموده که ارت...

سنگم امروز شاهد آخرین غسل فستیوال کمب بمناسبت مهاشیوراتری در پریاگ راج...

سنگم امروز شاهد آخرین غسل فستیوال کمب بمناسبت مهاشیوراتری در پریاگ راج اوتارپرادش می‌باشد. این روز مظهر آخرین غسل مقدّس کالواسیس می‌باشد و مستقیماً به‌لرد شیوا ارتباط دارد. صدها هزار نفر از ارادتمندا...

درجامو وکشمیر سربازان پاکستانی دیروز بار دیگر در امتداد خط کنترل دربخش...

درجامو وکشمیر سربازان پاکستانی دیروز بار دیگر در امتداد خط کنترل دربخش راجوری از آتش بس تخلف ورزی نموده که باعث تلافی جویی موثر توسط ارتش هند گردید. برطبق یک سخنگوی دفاعی گلوله باران از آن سوی مرز در...

دارمندرا پرادان وزیرنفت مرکزی گفت که ایالت آسام بزودی یک مرکز تجارتی ب...

دارمندرا پرادان وزیرنفت مرکزی گفت که ایالت آسام بزودی یک مرکز تجارتی بزرگ جهانی درصادرات فرآوردهای نفت خواهد بود. وی گفت تحت سیاست اقدام به شرق ، آسام یک مرکز تجارتی مهم جهانی خواهد بود چون آن نفت و ...

قرار است نخست وزیرنارندرا مودی امروز پروژه‌های عمرانی متعدد را در تامی...

نخست وزیرنارندرا مودی امروز سنگ بنیاد پنج پروژه بزرگراه ملی بارزش ۳ هزار کرور روپیه ای را درکانیاکوماری تامیل نادو خواهد نهاد و آن را به ملت تقدیم خواهد نمود. او از یک پارک امنیت جاده‌ای و یک موزه تر...

سروزیر ایالت اروناچل پرادش پماکهاندو خواستار احیای تمام دستگاه پلیس بر...

سروزیر ایالت اروناچل پرادش پماکهاندو خواستار احیای تمام دستگاه پلیس برای برخورد موثر با خشونت گسترده ای دراین ایالت شده است. آقای کهاندو دیروز خطاب به یک جلسه سطح عالی در پایتخت ایتانگر برای رسیدگی ن...

ارتش هند پنج پایگاه مقدّم پاکستان را در یک حملۀ تلافی‌جویانه مناسب در ...

یک سخنگوی دفاع حاکی است که سربازان پاکستان با سلاح‌های سنگین در دوازده تا پانزده جا در دو بخش مرزی متوسل به‌تیراندازی و بمب‌باری بلاتشخیص گرديدند. سربازان پاکستان همچنین از خانه‌های غیرنظامی با استعم...