قهرمان اروپایی پرتگال دیروز نزدیک به شانزدهمین درجه آخرین در مسابقه جا...

قهرمان اروپایی پرتگال دیروز نزدیک به شانزدهمین درجه آخرین در مسابقه جام جهانی فیفا شده درحالیکه کریستیانو رونالدو باعث پیروزی پرتغال با یک برصفر برعلیه مراکش دراستادیوم لوزونیکی درمسکو گردید. این پیر...

درجام جهانی فیفا روسیه با شکست دادن به مصر نزدیک به آخرین 16 رسیده است...

درجام جهانی فیفا برگشت محمد صالح از جراحت نتوانست روسیه میزبان جام جهانی را بطور آشکار از تعیین مقام شان درآخرین شانزده با شکست دادن به مصر با 3 درمقابل 1 گل شب گذشته در سنت پیترزبورگ جلوگیری نماید. ...

وزیر امور ورزشکاری دولت هند کمک مالی پانصد هزار رویپه ای به لیمبا رام ...

سرهنگ راجیاواردان راتور وزیرمشاور هند برای ورزشکاری و امور جوانان امروز یک کمک مالی ویژه ای 5 صد هزار روپیه ای را به لیمبارام تیرانداز بین المللی اسبق و برندۀ جایزه ارجونا به تصویب رسانده است. لیمبار...

جام جهانی فیفا کرواسی به نیجریه با دو درمقابل صفر شکست داد و ایس لند د...

درجام جهانی بازی فوتبال کرواسی شب گذشته درکالینینگراد به نیجریه با دو برعلیه صفر شکست داد. درمسابقه گروه دی گل اوقنکاروپیتراتبو بازیکن نیجریه در وقفه نیم به کرواسی سبقت یک گل درمقابل صفر داد. لوکا مو...

در دومین روز جام جهانی فیفا در روسیه مسابقه گروه بی خیلی پیش بینی شده ...

در دومین روز جام جهانی فیفا در روسیه مسابقه گروه بی خیلی پیش بینی شده درمیان پرتغال و اسپانیا دریک مسابقه مساوی هیجان آور سه دربرابر سه در استادیوم فیشت دیشب در سوچی به پایان رسید. کریستیانو رونالدو ...

تیم هاکی زنان هند امروز در سومین مسابقه پنج سری مسابقه در مادرید و اسپ...

تیم هاکی زنان هند امروز در سومین مسابقه پنج سری مسابقه در مادرید و اسپانیا بمسابقه خواهد پرداخت. این مسابقه درساعت یازده بعد از ظهر بوقت محلی هند آغاز خواهد شد. باشکست صفر بر سه در مسابقه گشایشی در ر...

افغانستان درمسابقه آزمایشی اول بازی کریکت امروز با هند در بنگالورو مقا...

افغانستان برای اولین بار در مسابقه آزمایشی بازی کریکت را امروز با هند در بنگالورو مقابله می نماید. این مسابقه در ساعات نه ونیم قبل از ظهر امروز آغاز شده. این یک لحظه مهمی برای کریکت افغانستان می باشد...

تیم هاکی زنان هندی، دیشب در مادرید، در مسابقه افتتاحی خود ازتیم اسپانی...

تیم هاکی زنان هندی، دیشب در مادرید، در مسابقه افتتاحی خود ازتیم اسپانیا، با نتیجۀ 3-0 شکست خورد. زنان هندی خیلی خوب مسابقه کردند ولی موفق نشدند بعد از گلِ کارلوک، پیشرفت بکند. بازیکن اسپانیا لولاریرا...