تیمهای بازی هاکی مردان و زنان هند در رتبه بندی اخیرکه ازطرف فدراسیون ب...

تیمهای بازی هاکی مردان و زنان هند دررتبه بندی اخیرکه ازطرف فدراسیون بین المللی هاکی منتشرشده به مقام ششم و دهم راکد مانده. ازهنگام سال جاری تیم مردان هند به مقام ششم بود و وضع خود را درسراسرسال 2017 ...

هند درمسابقۀ قهرمانی تیراندازی ده متری آسیایی به بیست و یک مدال ازجمله...

هند دردهمین مسابقۀ قهرمانی تیراندازی آسیایی ده متری درشهر واکوی ژاپن به بیست و یک مدال ازجمله شش مدال طلایی و هشت مدال نقره ای دست یافت و همچنین چهارسهمیۀ بازیهای المپیک جوانان را ازآن خود ساخت. سورا...

سرهنگ راجیاوردان راتور مشاوروزیر امورجوانان و بازیهای دولت مرکزی هند گ...

سرهنگ راجیاوردان راتور مشاوروزیر امورجوانان و بازیهای دولت مرکزی هند گفته است که دولت یک برنامۀ بازی هند را با هزینۀ 17560 برای مدت 2017-18 و 2019-20 آغاز خواهد نمود. او دیروزخطاب به مراسمی دربوبانیس...

امروزدرمسابقه نهایی جامعه هاکی جهانی قهرمان جهانی استرالیا علیه قهرمان...

امروزدرمسابقه نهایی جامعه هاکی جهانی قهرمان جهانی استرالیا علیه قهرمان المپیک ریئو آرژانتین بازی خواهد کرد. دیروز استرالیا در دومین نیمه نهایی در بوبانشواربا نتیجه همین سه گل برصفربه قهرمان پنجم جهان...

هند دیروز از دست آرژانتین، قهرمان المپیک ریو با یک گل واحدی طی اولین م...

هند دیروز از دست آرژانتین، قهرمان المپیک ریو با یک گل واحدی طی اولین مسابقه نیم نهایی شکست خورد. مسابقات جام نهایی لیگ های جهانی هاکی در بوبانسوار هند برگزار می شوند. دومین مسابقه نیم نهایی میان آلما...

در بازیهای هاکی، مسابقه نهایی لیگ هاکی در بوبانسور، هند بمصاف آرژانتین...

در مسابقه بازیهای هاکی، آلمان و آرژانتین وارد مسابقه نیم نهایی لیگ جهانی در بوبانسور شده اند. درمسابقات ربع نهایی، آلمان هلند را با گل پنالتی با 4 بر 3 شکست داد، درحالیکه آرژانتین انگلستان را با سه ب...

هند حریفان خود بلژیک را که برنده مدال نقره المپیک می باشد با سه بر دو ...

هند حریفان خود بلژیک را که برنده مدال نقره المپیک می باشد با سه بر دو گل پنالتی شکست داد و طوفان وار وارد دوره های نیم نهایی مسابقه نهایی لیگ جهانی هاکی شد. این مسابقه دیروزدر استادیوم کالینگا شهر بو...

هند امروز دربوبانشور ادیشا درمسابقات ربع نهایی انجمن جهانی بازی هاکی ب...

هند امروز دربوبانشور ادیشا درمسابقات ربع نهایی انجمن جهانی بازی هاکی با بلژیک مسابقه خواهد کرد. این مسابقه درساعت هفت ونیم به وقت عصرآغاز خواهد شد. تیم هند قبل ازباختن درمقابله با انگلیس و آلمان با ق...

درمسابقۀ نهایی لیگ جهانی هاکی کنونی دربهوبانشور، هند امروزدرسوم مسابقۀ...

درمسابقۀ نهایی لیگ جهانی هاکی کنونی دربهوبانشور، هند امروزدرسوم مسابقۀ خود با آلمان به مسابقه  خواهد پرداخت. تیم میزبان دردومسابقۀ گروه ب قبلی خود درمقابل انگلستان با نتیجۀ یک بریک شکست خورد....