کیدامبی سریکانت برای واردشدن به مسابقه نیمه نهایی باز دانمارک به همکار...

کیدامبی سریکانت برای واردشدن به مسابقه نیمه نهایی باز دانمارک به همکار سامیروارما شکست داده است. درمسابقه ربع نهایی دیشب در ادنسه سریکانت قهرمان مدافع به وارما با ۲۰-۲۲،۲۱-۱۹ و ۲۱-۲۳ شکست داد. سریکان...

هند شروع به دفاع از خطاب جام قهرمانی اش در آسیایی بازی هاکی مردان با پ...

هند شروع به دفاع از خطاب جام قهرمانی اش در آسیایی بازی هاکی مردان با پیروزی یازده دربرابر صفر برعمان درمسابقه گشایشی دیشب درمسقط نمود. دلپریت سینگ سه گل زده درحالیکه گورجانت سینگ مسابقه را بحق هند به...

درمسابقه بدمینتون باز دانمارک بازیکن جفت هندی اشونی پونپّا و ان سیکی ر...

درمسابقه بدمینتون باز دانمارک بازیکن جفت هندی اشونی پونپّا و ان سیکی رددی بازی شان را با یک پیروزی آغاز نموده چون آنها با شکست دادن جفت آمریکایی اریل لی و سیدنی لی با ۷-۲۱ و ۱۱-۲۱ در ادنسه دیروز وارد...

و دربازیها سامیروارما، کیدامبی سریکانت و ساینا نهوال وارد دومین دورۀ م...

سامیروارما، کیدامبی سریکانت و ساینا نهوال وارد دومین دورۀ مسابقه بازی بدمینتون باز دانمارک در ادنسه گردیده اند. دربازی یک نفری مردان سریکانت در سی وپنج دقیقه با یک اسکور ۱۶-۲۱، ۱۰-۲۱ برای وارد شدن به...

ویرات کوهلی کاپیتان تیم کریکت هند ازجمله گوی زنان مسابقات آزمایشی در ز...

ویرات کوهلی کاپیتان تیم کریکت هند ازجمله گوی زنان مسابقات آزمایشی در زمرۀ اول قرار دارد درحالیکه پیرتوی شاه و ریشب پنت در آخرین رتبه بندیهای آی سی سی بدنبال سری کشور علیه وست ایندیز سودهای بزگ را بعم...

 هند دیروزدرمسابقه نهایی هاکی مردان در  سومین مسابقه المپیک جوانان در ...

هند دیروزدرمسابقه نهایی هاکی مردان در  سومین مسابقه المپیک جوانان در بینوس آیرس درمقابل مالزی با دو برچهار شکست خورد. این پیروزی باعث کسب مدال طلایی به مالزی شده درحالیکه هند به مدال نقره ای دست یافت...

در روزآخر بازیهای آسیایی جاکارتا تعداد مدالهای برنده شدۀ هند با دو مدا...

در روزآخر بازیهای آسیایی جاکارتا هند بهترین کارنامه را انجام داد چون ۷۲ مدال شامل ۱۵ مدال طلا را بدست آورد، هنگامیکه تنیس بازان دو مدال طلا وسه مدال برنز را افزودند. دیروز تمام ۵ مدال از بدمنتون حاصل...

هند بطور مداوم در بازیهای پارا آسیایی با بدست آوردن پنج مدال طلایی بیش...

هند درفهرست مدالهای خود پنج مدال طلایی را افزود پس از اینکه بازیکنان بازی پارا، بازیکنان شطرنج ویک بازیکن بدمینتون مدالهای طلایی را نصیب خود ساخته طوریکه کشور بطور مداوم عملکرد شان را در بازیهای پارا...

هند دربازیهای پارا آسیایی در جاکارتا سیزده مدال را یک مدال طلایی، چهار...

هند دربازیهای پارا آسیایی در جاکارتا سیزده مدال را یک مدال طلایی، چهار مدال نقره ای و هشت مدال برنز نصیب خود ساخته است. شرد کومار در زمره تی -۶۳/۴۲ پرش بلند مردان دو سابقه را شکسته یک مدال طلایی متوا...

 تیم مردان خردسال هند دیروز باشکست دادن قهرمانان مدافع استرالیا با پنج...

تیم مردان خردسال هند دیروز باشکست دادن قهرمانان مدافع استرالیا با پنج برچهار در استادیوم هاکی تامندایا در مالزی واجد شرایط مسابقه نهایی مسابقه هاکی جام سلطان جوهر شد. بازیکنان هند اکنون درصدر جدول پی...