دربازی فتبال شش از جمله هشت مقام ربع نهایی جام جهانی فیفای زیرسن هفدهم...

دربازی فتبال شش از جمله هشت مقام ربع نهایی جام جهانی فیفای زیرسن هفدهم تعیین گردیده است. درحالیکه آلمان و آمریکا در روز جمعه وارد آخرین هشتمین مرحله گردیدند اسپانیا، انگلیس، ایران و مالی دیروز مقامها...

آلمان و ایالات متحده در مسابقات جاری جام جهانی فیفای زیر 17 ساله وارد ...

آلمان و ایالات متحده در مسابقات جاری جام جهانی فیفای زیر 17 ساله وارد دوره های ربع نهایی شده اند. طی دو دوره اولیه 16 مسابقاتی برگزارشده در استادیوم جواهرلعل نهرو دیروز در دهلی نو آلمان کلمبو را با 4...

راجرفدرر رقیب سرسخت خودررافایل نادال را در مسابقه شانگهایی ماسترز دربا...

باوجود مسابقه سرسخت باسویس در اولین دسته بازیها فدرر سبقت اولیه را نگهداشته با 6-4 به پیروزی رسید. نادال اساساً در دومین دسته بازی قوی بوده اما فدرر در دومین دسته بازیها ازو سبقت جست و سرانجام با 6-3...

در جام جهانی فیفای زیرهفده ژاپن و عراق دیروز جای شان را برای مرحله شان...

در جام جهانی فیفای زیرهفده ژاپن و عراق دیروز جای شان را برای مرحله شانزده آخرمسابقه با احراز مقام دوم در گروههای شان گرفتند. در بازی گروه ای در کولکاتا ژاپن در برابر کالدونیای جدید با یک بریک مساوی ش...

در دومسابقه فیفا تحت جام جهانی هفده 17 دیروزدر استادیوم پاندیت جواهرلع...

در دومسابقه فیفا تحت جام جهانی هفده 17 دیروزدر استادیوم پاندیت جواهرلعل نهرو در فارتوردا نزد مدگاؤن گوا برازیل به نیجریه با 2-0 در گروه دی درحالیکه ایران به کستاریکا با 3-0 در گروه سی شکست دادند. برا...

هند در مسابقه جام قهرمانی آسیایی بازی هاکی مردان با بنگلادش کشور میزبا...

هند در مسابقه جام قهرمانی آسیایی بازی هاکی مردان با بنگلادش کشور میزبان امروز در داکا مقابله خواهد کرد. دراین جا این لازم بتذکر است که هند قبلاً پیروزی شایانی اش را بر ژاپن دراین مسابقات جام قهرمانی ...

انوپام راماچاندران هند لقب قهرمانی اسنوکرباز تحت 16 ساله ای جهانی در س...

انوپام راماچاندران هند لقب قهرمانی اسنوکرباز تحت 16 ساله ای جهانی در سن پترزبورگ روسیه را بدست آورده است. در  کاتاگوری دختران دومین سید انوپام همتای خود و سید اول کیرتانا پاندیان را با 3-1 شکست داد  ...

در مسابقه جام جهانی فیفای زیرسن هفده سال تیم هند یکی از عالتیرین  عملک...

در مسابقه جام جهانی فیفای زیرسن هفده سال تیم هند یکی از عالتیرین  عملکرد را قبل از شکست از کلمبیا با یک بر دو در مسابقه گروه الف دیروز در دهلی نو از خود نشان داد. هند قرار است سومین و آخرین مسابقه گر...