پریزیدنت رامنات کوویند ازحرفه گران انستیتوی تکنولوژی هند خواستارشده که...

پریزیدنت رامنات کوویند ازحرفه گران انستیتوی تکنولوژی هند خواستارشده که نه تنها برای بلندپروازی شان جدوجهد بکنند بلکه برای جامعه و سراسر کشورنیزکاری را انجام بدهند. او دیروزبه ششمین جلسۀ تقسیم اسناد ا...

حزب بی جِ پی اتهامات راهل گاندی برعلیه دولت دراجلاس کامل این حزب را مس...

نیرمالا سیتا رامن رهبرارشد حزب بی جِ پی و وزیرمرکزی گفته است که بحران کشاورزی اخیرنتیجه سوء اداره حزب کنگره می باشد. خانم نیرمالا سیتا رامن  درحین پاسخ به اتهام راهل گاندی رئیس حزب کنگره دراجلاس کامل...

ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه با کسب تقریباً 74 درصد رای برندۀ انتخابا...

ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه با کسب تقریباً 74 درصد رای برندۀ انتخابات ریاست جمهوری آنکشورشده است که حکمرانی اش را برای شش سال دیگرتمدید می نماید درحالیکه مخالفین پرسازی برگه صندوق رای و قضیه های دی...

رهبران آسه آن و نخست وزیراسترالیا ازکره شمالی خواستارشده که برنامه هست...

رهبران انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسه آن و نخست وزیر استرالیا ازکره شمالی خواستارخاتمه دادن برنامه هسته ای اش شده اند. آنها نیزازکشورهای عضوسازمان ملل تقاضا نمودند که قیوداتی برآنکشور را ...

نمایندگان از پنجاه کشورامروزبرای یک اجلاس غیررسمی به سطح وزیران دوروزه...

نمایندگان از پنجاه کشورامروزبرای یک اجلاس غیررسمی به سطح وزیران دوروزه سازمان تجارت جهانی به دهلی نو گردهم خواهند آمد. این اجلاس فرصتی را برای مذاکرات آزادانه و صریح فراهم خواهد نمود به این امید که ا...

نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که دولت برای تضمین تدارکات بذرهای مدرن، ...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که دولت برای تضمین تدارکات بذرهای مدرن، نیروی برق مناسب و دسترسی بآسانی کشاورزان به بازارکاری را انجام می دهد. نخست وزیردیروزخطاب به کشاورزان درفستیوال سالانۀ پیشرفت زر...

سازمان ملل برای  951 میلیون دلاربرای تامین احتیاجات آوارگان روهینگیا د...

سازمان ملل برای  951 میلیون دلاربرای تامین احتیاجات تقریباً نه صد هزار نفراز آوارگان روهینگیا در بنگلادش درخواست نموده است. کمیسارعالی سازمان ملل برای آوارگان فیلیپو گراندی درژنوگفت که آنها دربارۀ اح...

درفیلیپین تلفات جانی درسقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری درمانیل بمیزان د...

درفیلیپین تلفات جانی درسقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری درمانیل بمیزان ده نفررسیده است. این هواپیما دیروزبزودی پس ازپروازازپایتخت فیلیپین به منزلی سقوط نموده که باعث هلاکت همۀ 5 سرنشین و 5 نفربرروی زمی...

روسیه 23 نفرازدیپلماتهای بریتانیا را درانتقام جویی اقدام بریتانیا برای...

روسیه 23 نفرازدیپلماتهای بریتانیا را درانتقام جویی اقدام بریتانیا برای اخراج  نمودن 23 دیپلمات آنکشوربرسریک حملۀ گازعصبی به یک جاسوس سابق دربریتانیا، اخراج نموده است. وزارت امورخارجه روسیه دربیانیه ا...

درسوریه دیروزدریک حمله هوایی ترکیه برشهرآفرین درقسمت شمالی آنکشور 11 ن...

درسوریه دیروزدریک حمله هوایی ترکیه برشهرآفرین درقسمت شمالی آنکشور 11 نفرازغیرنظامیان کشته شدند. دیدبان سوریه وابسته به بریتانیا برای حقوق انسانی حاکیست که این غیرنظامیان درحین فراراز آفرین کشته شده د...