رفراندوم درایرلند بانتیجه 66 درصد رای موافق و 33 درصد رای مخالف قانون ...

رفراندوم درایرلند بانتیجه 66 درصد رای موافق و 33 درصد رای مخالف قانون قدغن برساقط نمودن جنین را مسترد ساخته است. این پیروزی فاحش مردم برقانون سرسخت  سقط نمودن حمل درکشورمی باشد. رای دهندگان ایرلیند ب...

رهبران کره شمالی و کره جنوبی درناحیه بی طرفی ملاقات نمودند تا راه برگز...

کره جنوبی گفته است که رئیس جمهورشان مون جای دیروزدرناحیه بی طرفی که دو ملت را تقسیم می کند با رهبرکره شمالی کیم جونگ اون ملاقات نموده است واین ملاقات یک روزپس ازاعلام رئیس جمهورآمریکا دونالد ترامپ بع...

پس ازطوفان باد و آب موسوم به مکونودریمن دونفرهندیان کشته و دوازده نفر ...

طوفان سرسخت باد و آب موسوم به مکونو برفراز اومان با سرعت 80 کیلومتر دریک ساعت بسوی نواحی شمالی  وغربی حرکت می کند. دوران شش ساعت آینده این طوفان شدت خود را خواهد افزود. این طوفان پس از اصابت نمودن با...

نارندرا مودی نخست وزیرهند امروزصبح اولین مرحله  شاهراه ملی میان دهلی و...

نارندرا مودی نخست وزیرهند امروزصبح اولین مرحله  شاهراه ملی میان دهلی و میرت را افتتاح می کند. نامبرده دریک ماشین باز برشاهراه ملی برای شش کیلومتر سفرخواهد کرد. شاهراه ملی شش جاده ای برای رانندگان باع...

نارندرا مودی نخست وزیرهند امروزساعت یازده صبح بوقت هند با مردم گفتگو خ...

نارندرا مودی نخست وزیرهند امروزساعت یازده صبح بوقت هند با مردم گفتگو خواهدکرد. این چهل و چهارمین برنامه نوع خود ازطریق آل اندیا رادیو می باشد. تمام ایستگاه های رادیو و تلویزیون این برنامه را مستقیماً...

آقای ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه گفت، راکت روسیه البته پرواز اِم اِ...

رئیس جمهورروسیه ولادیمیرپوتین تصمیم هلندی و استرالیایی برای مقصر دانستن مسکو بخاطرفاجعه سرنگونی پروازاِم اِچ 17 را رد نموده و گفت که راکتی که آن پرواز برفراز اوکراین شرقی جنگ زده درسال 2014  را مورد ...

ایالات متحده حاکیست که هند می بایستی مرکزکارهایی باشد که انتظامیه ترام...

ایالات متحده حاکیست که هند می بایستی مرکزکارهایی باشد که انتظامیه ترامپ درآسیای جنوبی و مرکزی انجام می دهد. مایک پومپیو وزیرامورخارجه ایالات متحده به اطلاع کمیته قدرتمند روابط خارجه سنا در واشنگتن رس...

نخست وزیر نارندرا مودی گفت که چند سال اخیریک باب طلایی در روابط هند و ...

نارندرا مودی نخست وزیرهند گفته است که دولتش مبلغ یک صد هزار کرور روپیه را جهت توانایی مجدد و بهبود موسسات تحصیلاتی در کشور درظرف 4 سال آینده مصرف خواهد کرد. حین خطاب مراسم اعطای مدارک تحصیلی دیروز در...

نخست وزیرنارندرا مودی گفت که  دولت هند با بنیانگذاری هند جدید تصامیم آ...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که دولت ائتلاف دموکراتیکی ملی برهبری حزب بارتیا جاناتا با بهترین اراده و درستی کامل تصامیم آینده نگر و سازگاربا مردم رابرای بنیانگذاری هند جدید گرفته است. آقای مودی دری...