دربانگلادیش کماندوهای ارتش چهارنفر تروریست های اسلامی را در شهر شمال ش...

  دربانگلادیش کماندوهای ارتش چهارنفر تروریست های اسلامی را درشهر شمال شرقی سلهت، دوران حمله بریک ساختمان کشته اند. تروریست ها از چهار روزگذشته درآن ساختمان پناه گرفته بودند. هفته گذشته نیروهای د...

دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا به ناراندرامودی نخست وزیرهند تلفن نموده ...

دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا دیروزبا تلفن با نخست وزیر هند ناراندرا مودی گفتگو نموده برسرپیروزی های او درانتخابات اخیر تبریک گفت. دبیر مطبوعاتی کاخ سفید سیان سپینسردیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت ...

دیوان عالی هند، ازدولت مرکزی خواسته است که علی البدل را برای استعمال ت...

  دیوان عالی هند، ازدولت مرکزی خواسته است که علی البدل را به استعمال تفنگ های بادی برای متفرق ساختن  مردم درایالت جامو وکشمیر تلاش بکند. این مشوره دیوان عالی درآستانه گزارشات زیان بزرگ چشم ها در...

نیروهای محلی مورد حمایت آمریکا که درسوریه با داعش می جنگند دیروز گفتند...

  نیروهای محلی مورد حمایت آمریکا که درسوریه با داعش می جنگند دیروز گفتند که آنها یک فرودگاه سابق ارتش سوریه درنزدیکی شهر طبقه درامتداد رود فرات را تحت کنترل کامل خود قرار دادند. نیروهای دموکراتی...

پاکستان میگوید که شروع به حصارکشی درامتداد مرز افغانستان می نماید....

پاکستان میگوید که شروع به حصارکشی درامتداد مرز افغانی در نواحی نموده که ازآنها بنابگفته اش جنگجویان درهفته های اخیردست به حملات فرامرزی به پاسگاههای امنیتی زده اند. ژنرال قمرجاوید باجوا، رئیس نیروهای...

یک پرسنل پلیس کشته شد درحالیکه جنگجویان منزل فاروق اندرابی، وزیر جامو ...

  جنگجویان مظنون بر منزل موروثی وزیر ایالتی فاروق اندرابی در بخش اننت ناگ قسمت جنوبی کشمیر تهاجم کرده یک سرباز پلیس را مجروح بجا گذاشتند. یک مامور پلیس گفت که آن سرباززخمی پلیس برای معالجه اش به...