در یک رویارویی شدید در امتداد خط کنترل در ایالت جامو و کشمیر هند چهار ...

در یک رویارویی شدید در امتداد خط کنترل در بخش نوگام واقع در ایالت جامو و کشمیر هند چهار تروریست کشته شدند. سه سرباز ارتش نیز دراین جنگ تفنگ که در روز شنبه آغاز شده بود، به شهادت رسیدند. سربازان ارتش ...

بی اِس اِف نیروی پاسدار مرز هند و پلیس پنجاب نقشه کوچکی تروریسم مرتبط ...

بی اِس اِف نیروی پاسدار مرز هند و پلیس پنجاب دیروز نقشه کوچکی تروریسم مرتبط با کانادا و پاکستان را درهم کوبیده و دو تروریست مظنون را دستگیر نموده اند. یک سخنگوی پلیس پنجاب گفت که هر دو تروریست مظنون ...

آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای اسلامی متقاضی انک...

آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای اسلامی متقاضی انکار ورزی از فراهمی پناه محفوظ به افراطیون و انزوای بین المللی ایران شده است. او ایران را متهم ساخته که آنکشور بر شعله تروریسم و در...

آقای محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز رئیس جمهور...

آقای محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را برای بامضا رساندن یک پیمان سلاحها و سرمایه گذاریهای دیگر بارزش صدها میلیارد دلار با عربستان سعودی ب...

آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرایئل جلوتر از بازدید دونالد ترامپ ا...

آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرایئل جلوتر از بازدید دونالد ترامپ از کشور متبوعش گفت که اورشلیم همیشه پایتخت ملت یهودی خواهد بود. آقای نتانیاهو دیروزدرحین خطاب به هزارها نفر گفت که او به سراسر جها...

کمیسیون انتخابات سوم ماه آینده را بعنوان مبارزه طلبی هکنگ دستگاههای را...

نسیم زیدی رئیس کمیسیون انتخاباتی هند گفت که هیچ ثبوتی توسط آنهایی که ادعا فضولی شدن دستگاههای رای گیری الکترونیکی کردند ارایه نشده است. او نیز سوم ماه آینده ژوئین را بعنوان تاریخ بمبارزه طلبیدن هکنگ ...

راجنات سینگ وزیرکشور برلزوم هشیار ماندن علیه تجاوز چینی برمرز هند و چی...

راجنات سینگ وزیر کشور هند از نیروهای حافظ مرز شامل پلیس مرزی هند و تبت و دولتهای 5 ایالت هم مرز چین خواست که در امتداد مرز هند و چین همیشه علیه تجاوز هشیار بمانند. حین خطاب اولین نوع جلسه سروزیران 5 ...

حسن روحانی با اکثریت بزرگی بعنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران مجدداً من...

حسن روحانی با یک اکثریت بزرگی بعنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران مجدداً منتخب شده است. عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تائید نتایج گفت که روحانی 57 درصد رای را بمقایسه 38.3 درصد کسب شده توسط حریف ر...

ایران 9 بنگاه تجارتی، سازمانها و افراد بیشتری مرتبط با ایالات متحده را...

ایران 9 بنگاه تجارتی سازمانها و افراد بیشتری مرتبط با ایالات متحده را بواکنش تحریمات اعمال شده آمریکا برسربرنامه موشک بالاستیک تحریم ساخته است. وزارت امورخارجه ایران یک لیست تحریمات تازه ای را دیروز ...