کاملا هریس سناتور هندی الاصل ایالات متحده مبارزه انتخاباتی خود را برای...

کاملاهریس سناتور هندی تبار آمریکایی مبارزه انتخاباتی خود را برای سمت رئیس جمهور درسال ۲۰۲۰ براه انداخته است. خانم هریس با بباد انتقاد گرفتن سیاست‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده بعلت ...

نخست وزیر نارندرا مودی گفت که دولت مرکزی هند دارای هدفی است که تامیل ن...

نخست وزیر نارندرا مودی تعهد دولتش برای مبارزه با فسادکاری را تکرار نموده است. آقای مودی دیروز ضمن خطاب به یک جلسه عمومی در تریسور کرالا ازمخالفین خواست که در راه پیشرفت کشور مانعی را بوجود نیاورند و ...

کمیسارهای سندوی هند وپاکستان برای رسیدگی حوزه رودخانه چناب امروز وارد ...

یک هیئت پاکستانی دیروز برای بازدید از حوزه رودخانه چناب درجامو وکشمیر بخاطر رسیدگی آن تحت پیمان آب رود سند دیروز وارد دهلی نو گردید. سیدمحمد مهرعلی شاه کمیسار سندوی پاکستان همراه با دومشاور جزو این ه...

رئیس جمهور سریلانکا مایتریپالاسریسنا در روزیکشنبه دستگاه نیروی لوکوموت...

رئیس جمهور سریلانکا مایتریپالاسریسنا در روزیکشنبه دستگاه نیروی لوکوموتیو وارد شده جدید ازهند را برای بکار بردن قطار اوترادیوی کلمبو- کانکسانتورای را به ملت اهدا نمود. این قطار با دستگاه نیروی جدید مس...

دولت مالدیو حاکیست که پیوند با هند فراتر از پیوندهای دوجانبه می باشد.‌...

دولت مالدیو ابراز نموده است که پیوندش با هند فراتر از پیوندهای دوجانبه می باشد و هند بعنوان یک شریک محکم در عمران مالدیو می ماند. معاون رئیس جمهور مالدیو دربرنامه ای به گرامی داشت جشن‌های سالروز جمهو...

تعدادتلفات جانی درسیلها ورانش زمین دراندونزی به ۶۸ نفر رسیده است....

تلفات جانی ناشی از سیل آب و رانش زمین دراندونزی به میزان ۶۸ نفر رسیده درحالیکه تقریباً ۷ هزار نفر وادار به پناهندگی در پناهگاه‌های فوق العاده شده اند. تیم‌های نجات دهی هنوز به جستجوی هفت تن مفقودالخب...