پرسازی اوراق نامزدی برای پنجمین مرحله رای گیری بخاطر مجلس مردم هند امر...

امروز آخرین روز پرکردن اوراق نامزدی برای پنجمین مرحله انتخابات مجلس مردم هند موسوم به لوک سبا می باشد. ۵۱ حوزه انتخاباتی در ۷ ایالت در تاریخ ۶ ماه ماه در این مرحله به پای صندق رای می روند. رسیدگی نام...

هند وپاکستان برای مورد مذاکره قراردادن قضیه‌های متعددی مربوط به راهرو ...

هند وپاکستان جلسه‌ای را برای مورد مذاکره قراردادن قضیه‌های مربوط به تکمیل سریعانه راهرو پیشنهادی کارتارپور از زیارتگاه دیرا بابانانک در بخش گروداسپور پنجاب هند به گرودوارای دربار صاحب در ناروال پاکست...

تعداد تلفات جانی در نتیجه باران در چهار ایالت هند به۶۰ نفر رسیده است....

تعداد هلاک شدگان در نتیجه باران وتوفان برق زنی در چندین قسمتهای ایالات راجستان، مادیا پرادش، گجرات و ماهاراشترا به تقریباً ۶۰ نفر رسیده است.  ۲۱ نفر در ایالت راجستان بدنبال ۱۵درمادیا پرادش، ۱۰درگجرات...

شرکت خط هوایی جت ایروز دچار کمبود پول نقدی دیروز همه عملیات پرواز خود ...

شرکت هوایی جت ایروز تهی از پول نقد بطور موقتی همۀ عملیات پرواز خود را از دیروز معلق ساخته است. در یک بیانیه شرکت مذکور حاکیست چون هیچ پول اضطراری از قرض دهندگان و یا کسی منبع دیگری متوقع است، شرکت هو...

کارشناسان فرهنگی سازمان ملل برای فراهمی کمک در بازسازی کلیسای جامع نوت...

کارشناسان فرهنگی سازمان ملل برای فراهمی کمک در بازسازی ساختار نمادی کلیسای معروف نوتردام واقع در پاریس پیشنهاد نموده اند. خانم مچتیلد روسلر مدیر مرکزی ارث جهانی سازمان یونسکو که دیروز از این محل بازد...

همۀ تدارکات برای دومین مرحلۀ انتخابات که فردا برگذار می‌شود کاملاً بتک...

مبارزات انتخاباتی برای دوّمین دورۀ انتخابات لوک سبا عصر گذشته به‌پایان رسید. ۹۷ حوزۀ انتخاباتی گسترده در دوازده ایالت و قلمرو تحت حکومت مرکزی در این مرحلۀ انتخابات فردا به‌پای صندوق رای خواهند رفت. ا...

وزارت امور خارجۀ آمریکا به‌شهروندانش توصیعه نموده که مسافرت‌شان به‌پاک...

وزارت امور خارجۀ آمریکا به‌شهروندانش توصیعه نموده که مسافرت‌شان به‌پاکستان را بعلت تروریسم مورد تجدید نظر قرار بدهند. وزارت امور خارجۀ مذکور از شهروندانش خواسته که از بلوچستان ناآرام، خیبر پختونوا و ...

در فرانسه مامورین آتش نشانی حریق در کلیسای نتردم ۸۵۰ساله‌ای در پاریس ر...

در فرانسه یک حریق شدید که به‌کلیسای نتردم در پاریس مرکزی آسیب رسانده تحت کنترل درآمده است. ماموریت آتش نشانی موفق به‌حفظ این ساختمان سنگی ۸۵۰ساله‌ای از جمله دو برج آن شده اما منار مخروطی و سقفِ آن سق...