خطابه نخست وزیر نارندرا مودی به‌ملّت از باروهای قلعۀ سُرخ به‌مناسبتِ ۷...

مترجمین: دکتر احمد علی    و عارف حسن کاظمی  هم‌میهنان عزیز! من در این روز مقدّس استقلال هند به‌هم میهنانِ عزیز تبریک می‌گویم. امروز فستیوال رکشا بندهن نیز می‌باشد. این سنّت قرون متمادی، محبّت برادر و...