مشخصات خطابه نخست وزير هند نارندرا مودی به‌ملّت...

مترجم: محمد ولی الله ولی نخست وزیر هند نارندرا مودی در روز سه‌شنبه در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ ازطریق تلویزیون به‌ملّت خطاب نمود. او طی خطابه‌اش اعلام نموده که مدّت قرنطینه فعلی سرتاسری هند تا ۳ ماه مه ۲۰...

گزارش راديويی دربارۀ خطابه نخست وزير نارندرا مودی به‌ملت در پرتو شيوع ...

نویسنده و گوینده: محمد ولی الله ولی شنوندگان عزیز! باید به‌اطلاع‌تان برسانیم که نخست وزیر هند نارندرا مودی در پرتو شیوع ویروس کُرونا در هند و جهان برای جلوگیری از این مرض کووید-۱۹ در ساعت هشت بعد از ...