گزارش رادیویی دربارۀ خطابه نخست وزیر نارندرا مودی به‌ملت در پرتو شیوع ...

نویسنده و گوینده: محمد ولی الله ولی شنوندگان عزیز! باید به‌اطلاع‌تان برسانیم که نخست وزیر هند نارندرا مودی در پرتو شیوع ویروس کُرونا در هند و جهان برای جلوگیری از این مرض کووید-۱۹ در ساعت هشت بعد از ...