ਸ਼ਬਦ: ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ…..

ਰਾਗੀ : ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ