ਸ਼ਬਦ: ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਗਾਨਾ

ਰਾਗੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਸਾਥੀ

ਬਾਣੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ