ਸ਼ਬਦ: ਮੈਂ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ …

ਬਾਣੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ