ਭਾਰਤ-ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੁਲਾਰਾ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਮਝੋਤਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਬੱਧ ਕੀਤਾ।ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾ...