ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ...

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 7% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 7.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕ...