ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ; ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ ਸਨਅਤ...

 ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾ...

ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਦਿਨ- ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ...

ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਰੂਪਵਾਨਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦ...