حصہ گھن آلے ملک راجکمار انجو کھروندا سریش کمار سنجیو کمار