අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි ඔස්ට්‍රේලියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කොම් ටර්න්බුල් සමගින් ද්වීපාර්ශවික මට්ටමින් සාකච්ජා පවත්වයි. අග්‍රාමාත්‍ය වරයා අද 12ස් වන නැගෙණහිර ආසියා මහ සමුළුවට සහ 15ස්වන ආසියාන්-ඉන්දියා මහ සමුළුවටද සහභාගිවීමට නියමිතයි.

  

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ඔස්ට්‍රේලියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කොම් ටර්න්බුල් සමගින් අඟහරුවාදා උදෑසන ද්වීපාර්ශවික මට්ටමින් සාකච්ජාවක් පවත්වා ඇත. දෙදෙනාගේ කෙටි හමුවීමේහිදී ද්වීපාර්ශවික, කළාපිය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්ණද ඇතුළුව අන්යෝන්‍ය අවශ්‍යතා ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් හුවමාරුකරගත් බවද දෙරටේ බළධාරියෝ ප්‍රකාශ කරති. අග්‍රාමාත්‍ය මෝදී මහතා අද 12ස් වන නැගෙණහිර ආසියා මහ සමුළුවට සහ 15ස්වන ආසියාන්-ඉන්දියා මහ සමුළුවටද සහභාගිවීමට නියමිතව ඇත.