ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරඟ වට තුනින්ම ජයග්‍රහණය අත්කර ගැනීමට සමත් වේ.

නවදිල්ලියේ ෆෙරෝෂ් සාහ් කෝට්ලා ක්‍රීඩාංගණයේහි ඊයේ පැවැත්වුණු තරඟයත් ජය පරාජයකින් තොරව අවශන්වීමත් සමගින් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරට පැවැත්වුණු ටෙස්ට් තරඟ වට තුනින්ම සත්කාරක කණ්ඩායමට 1-0 ලෙසින් තරඟ වටයෙන් ජයග්‍රහණය අත්කර ගැනීමට සමත්ව ඇත.