පාකිස්තානයේ සුප්‍රසිද්ධ මානව අයිතිවාසිකම් කටයුතු නීතිඥ අස්මා ජහංගිර් හෘදයාබාදයකින් මියයයි.

පාකිස්තානයේ සුප්‍රසිද්ධ මානව අයිතිවාසිකම් කටයුතු නීතිඥ වරයෙක් මෙන්ම සමාජ සේවකයෙක් සහ නිරතුරුව එරටේ අතිශයෙන් බලගතු හමුදාවට එරෙහිව අදහස් දක්වන අස්මා ජහංගිර් මහතා ඊයේ ලහෝරයේහි හෘදයාබාදයකින් මියගොස් ඇත. මියයන විට ඇය 66 වන වියේහි පසුවුවාය. අස්මා පාකිස්තාන් ශේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු මණ්ඩල සංවිධානයේ ප්‍රථම පාකිස්තාන් කාන්තා නිතිඥ වරියද වේ. පාකිස්තානයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැවත පිහිටුවා ගැනිමේ ව්‍යාපාරයතට සම්බන්දවි ඇයට වසර 1983 සිරගෙට යැමටද සිදුවුවාය.