ජනාධිපති සිරිසේන සහ අග්‍රාමාත්‍ය වික්‍රමසිංහ යන නායකයින් දෙදෙනා අතර මතුවේගෙන එන පරතරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සමගි රජයේ අනාගතයද දෘශ්‍ය වේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ යන නායකයින් දෙදෙනා අතර මතුවේගෙන එන පරතරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සමගි රජයේ අනාගතයද දෘශ්‍යමාන වේගෙන එන සළකුණු මතුවි ඇත. වාර්තා වළට අනුව පසුගිය පලාත් පාලන මැතිවරණයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (UNP) දුර්වල ප්‍රදර්ෂණයත් සමගින් වගකිම් වළින් ඉවත් වන ලෙසින් ජනාධිපති වරයා අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය බවද දැක්වේ. තවත් වාර්තාවකට අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක් පාර්ලිමේන්තු සභිකයින් ( UNP MPs ) ක්ණ්ඩායමක් ජනාධිපති වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් (SLFP)  ඉවත්ව තමන්ගේම රජයක් ගොඩනගා ගැනිමේ සැළසුමකට නිරතවි සිටිනා බවද දැක්වේ.