පලස්තීනය, එක්සත් අරාබි එමිරේට් සහ ඕමාන් යන රටවල් තුනට කළ චාරිකාව නිමාවට පත්කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ආපසු රටට පෙරලා පැමිණේ.

 

පලස්තීනය, එක්සත් අරාබි එමිරේට් සහ ඕමාන් යන රටවල් තුනට කළ චාරිකාව නිමාවට පත්කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ආපසු රටට පෙරලා පැමිණියේය. එය ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය වරයෙක් වසර 30 න් පසුව ප්‍රථම වරට කරන පලස්තින සහ ඕමාන් චාරිකාවද වේ. මෙම චාරිකාව ගැන වාර්තා පිරිනමන අපේ සමස්ත ඉන්දිය ගුවන් විදුලි වාර්තා කරුට ( AIR )  අනුව එයින් රටවල් දෙක සමගින් ඉන්දියාව පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනිමට අතිශයෙන් හේතුදායි වන බවද යැයි සඳහන් කොට ඇත.