උතුරු කොරියාව සමගින් කොරියානු යුද්ධයෙන් දෙකඩවුණු පවුල් වැඩි වැඩියෙන් ඒකාබද්ධ කරවාගැනිම සහ හමුදාමය නොසන්සුන්තා පුළුවන් පහත දමා ගැනිමටද දකුණු කොරියාව අපෙක්ෂා කරයි.

උතුරු කොරියාව සමගින් කොරියානු යුද්ධයෙන් දෙකඩවුණු පවුල් වැඩි වැඩියෙන් ඒකාබද්ධ කරවාගැනිම සහ හමුදාමය නොසන්සුන්තා පුළුවන් පහත දමා ගැනිමටද අභිලාෂාත්මක දෙපාර්ශවයේ ශිඛර සමුළුවට යෝග්‍ය පසුබිමක් ගොඩ නගා ගැනිමට දකුණු කොරියාව අපෙක්ෂා කරයි. ප්‍රකාශණයක් නිකුත් කරමින් ඊයේ එම කාරණය පැහැදිළි කළ කොරියානු දෙක ඒකාබද්ධ කිරිමේ අමාත්‍යාංශය අනපේක්ෂිත උතුරු කොරියානු නියෝජිතයින්ගේ දකුණු කොරියා සංචාරයෙන්ම අන්තර් කොරියානු සම්බන්ධතා යහපත් අතට හැරීයාමේ සළකුනු පෙන්නුම් කරවු බවද අවශ්‍ය වුවහොත් ඊට වඩා දැඩි පියවරවල් ගැනීමටද කිසිසේත්ම අතපසු නොවන බවද යැයි පවසා ඇත.උතුරු කොරියානු රිජිමයේ නායක කිම් ජොංග් උන් ගේ බාල සොහොයුරිය වන කිම් යො ජොංග් ගේ අනපේක්ෂිත දකුණු කොරියා චාරිකාවත් සමගින් කොරියානු දෙක ඒකාබද්ධ කිරිමේ අමාත්‍යාංශය එම ප්‍රකාශණය පිරිනමා ඇත.