හයිපර්සෝනික් මිසයිලයක් සාර්ථක ලෙසින් අත්හදා බැලු බව රුසියාව ප්‍රකාශ කරයි.

තමන්ට හයිපර්සෝනික් මිසයිලයක් (hypersonic missile) සාර්ථක ලෙසින් අත්හදා බැළීමට හැකිවුනු බව රුසියාව ප්‍රකාශ කොට ඇත. එය සෑම ක්ෂේත්‍රයකින්ම පරිපූර්ණ මිසයිලයක් ලෙසින් ජනාධිපති ව්ලැඩිමිර් පුටින් මහතා පෙන්වාදි ඇත. මෙම අත්හදා බැළීමේ සිද්ධිය ගැන ප්‍රකාශයක් පිරිනමන රුසියානු ආරක්ෂක කටයුතු අමාත්‍යාංසය MiG-31 සුපර්සෝනික් ප්‍රහාරක ජෙට් යානයකින් එම ‘කින්ජාල්’ (Kinzhal) (කිරිච්චිය) යන නාමයෙන් හැඳිනවන හයිපර්සෝනික් මිසයිලය අත්හදා බැලු බවද යැයි අනාවරණය කොට ඇත. මෙම මස මුල ජාතිය අමතමින් ජනාධිපති පුටින් මහතා පිරිනමන ලද දෙසුමේදි ප්‍රකාශයට පත් කළ එරටේ නවීනතම අවි අතරින් මෙම කින්ජාල්   (කිරිච්චිය) මිසයිලයද ඇතුලත්ව ඇත. මෙම මිසයිලයට ශබ්දයට වඩා 10 ගුණයක වේගයකින් සමකාලින ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියට වඩා පියාසර කිරිමට ශ්‍රමතා තිබෙන බව ජනාධිපති පුටින් මහතා වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත.