ත්‍රෛරාජ්‍ය නිදහස් T-20 ක්‍රිකට් තරඟ වටයේහි ඉන්දියාව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමව කඩුළු 6 න් පරාජයට පත්කරයි.

කොළඹ නගරයේ පසුගිය දින රාත්‍රි (ඊයේ) පවත්වන ලද ත්‍රෛරාජ්‍ය නිදහස් T-20 ක්‍රිකට් තරඟ වටයේහි ඉන්දියාව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමව කඩුළු 6 න් පරාජයට පත්කර ඇත. සත්කාරක පිළේ මෙම පරාජයත් සමගින් සංචාරක ඉනදිය පිළට දැන් මෙම නිදහස් තරඟ වටයේහි ජයග්‍රහණ දෙකක් අතට ගැනිමට සමත්වි ඇත. ඉන්දිය කණ්ඩායමට අනිත් අතට තරඟ තුනකට සහභාගිවි ලද මෙය දෙවන ජයග්‍රහණයද වේ. ඉන්දිය කන්ඩායම හෙ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හා තරඟ වදිමට නියමිතය තිබෙන අතරට එම තරඟයෙන් අවශාන වටයට සහභාගිවිමේ වරමත් ලැබෙනු ඇත. ඉරුදින අවශාන තරඟය පැවැත්විමට නියමිතව ඇත.