ඇෆ්ගනිස්තානයේහි එල්ලවුනු තලිබාන් ප්‍රහාරයකින් සිවිල් වැසියන් සත් දෙනෙක් මරණයට පත් වෙති.

ඇෆ්ගනිස්තානයේ නංගර්හාර් පළාතේ එල්ලවුනු තලිබාන් රොකට්ස් ප්‍රහාරයකින් සිවිල් වැසියන් සත් දෙනෙක් මරණයට පත් වුනු බව ඇෆ්ගන් බළධාරියෝ පෙන්වා දෙති. මිය ගියවුන් අතරට කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් සහ කුඩා ළමුන් තිදෙනෙකුත් ඇතුලත් වුවෝය. ප්‍රාදේශිය ආණ්ඩුකාර මොහම්මඩ් ගුලාබ් මංගල් එම ප්‍රහාරයට දැඩි ලෙසට නින්දාවට ලක්කොටදි ඇත. වාර්තාවක් නිකුත් කරව ඇෆ්ගනිස්තානයේ එක්සත් ජාතින්ගේ මිෂණයට අනුව වසර 2017 සිට විවිධාකාර හිංසන ප්‍රහාර සිද්ධින් මගින් තුන් දහසකට වඩා සිවිල් වැසියන් පිරිසක් ඝාතනය වුනු අතරට තවත් සත් දහසකට වඩා පිරිසකට තුවාල සිදු කෙරුනු බවද යැයි අනාවරණය කොට ඇත. එවැනි ප්‍රහාර වළින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තලිබානුන් වෙතින් එල්ලවුනු බවද එම වාර්තාවෙන් වැඩිදුටත් අනාවරණය කොට ඇත.