අගමැති මෝදි දින 5 ක විදේශ චාරිකාවක් අරඹමින් ස්විඩන් සහ එක්සත් රාජධානිය බලා පිටත්ව යාමට සැරසෙයි.

අගමැති නරේනද්‍ර මෝදි මහතා දින 5 ක විදේශ චාරිකාවක සඳහා ස්විඩන් සහ එක්සත් රාජධානිය යන රටවල් දෙක බලා අද පිටත්ව යෑමට නියමිතව ඇත. වෙළොම්, ආයෝජන මෙන්ම විද්‍යා සහ තාක්ෂණ යන මෙම ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන්හි මෙම රටවල් දෙක සමගින් ගෙනයන ද්විපාර්ශවික සහයෝගිතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනිම මෙම චාරිකාවේ ඉල්ක්කයද වේ. මෙම චාරිකාවේ ප්‍රථම අදියරයෙන් අගමැති මෝදි ස්ටොක්හොල්ම්හි පැවැත්වෙන ප්‍රථම වරට ඉන්දු-ස්විඩන් සාමුහික අනුග්‍රහයෙන්  පැවැත්වෙන ඉන්දියා-නොර්ඩික් ශිඛර (India-Nordic Summit) සමුළුවට සහභාගිවිමට නියමිතව ඇත. මෙම සමුළුවට ස්විඩන්, නොර්වේ, ෆින්ලන්ඩ්, අයිස්ලන්ඩ් සහ ඩෙන්මාර්ක් යන නොර්ඩික් (Nordic ) රටවල් රැසේ නායකයින්ද සහභාගිවිමට නියමිතව ඇත.