අයි.පි.එල්. ක්‍රිකට් තරඟයේහි කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් රාජස්ථාන් රොයල්ස්ව කඩුළු සයකින් පරාජයට පත් කරයි.

බටහිර බැංගාලයේ කොල්කටා නගරයේ ඒඩන් ගර්ඩන් ( Eden Gardens ) ක්‍රිඩාංගණයේහි පසුගිය දින රාත්‍රි පවත්වන ලද ඉන්දිය අයි.පි.එල්. ( IPL) ක්‍රිකට් තරඟයේදි සත්කාරක කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් (Kolkata Knight Riders) කණ්ඩායම සංචාරක රාජස්ථාන් රොයල්ස් (Rajasthan Royals) කණ්ඩායමව කඩුළු සයකින් පරාජයට පත් කර ඇත. අද දින පස්වරු 8 ට පැවැත්නෙ තරඟයට සංචාරක මුම්බයි ඉන්දියන් (Mumbai Indians ) කණ්ඩායම සත්කාරක කිංග්ස් එලවන් (Kings Eleven Punjab)  කණ්ඩායමට එරහිව තරඟ වදිමට නියමිතව ඇත.