කත්මන්ඩුහි තොරතුරු තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව ජූනි 17 සිට

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණය ජුනි 17 දා සිට නේපාලයේ අගනුවර වන කත්මන්ඩුහි පැවැත්වෙනු ඇත. දෙදින සමුළුවේ තේමාව වන්නේ “Smart Society සඳහා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු” ය. මෙම සම්මන්ත්රණය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ නේපාලයේ පරිගණක සංගමයේ (CAN) සංවිධානය විසිනි. සංවිධායකයින් පවසන්නේ, ජපානය, චීනය, කොරියාව, ඉන්දියාව සහ නේපාලය යන රටවලින් තොරතුරු තාක්ෂණිකයින්, පුහුණුකරුවන්, වෘත්තිකයන්, ප්‍රවීණයන් සහ පර්යේෂකයින් 500 දෙනෙකු පමණ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන බවයි.