ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා හී 6.0 ක  භූ කම්පනයක්

 

ඉන්දුනීසියානු දූපතක් වන සුමත්‍රා හී ඊයේ දිනයේ දී සිදුවූ භූමි කම්පනයක විශාලත්වය 6.0 ක් විය. එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේ, හානි හෝ තුවාල පිළිබඳ මුල් වාර්තා නොමැති බවය. සුමාත්‍රා හි පඩන්ග්හි සිට කිලෝමීටර් 246 ක් නිරිතදිගට නොගැඹුරු භූමිකම්පාවක් ඇති විය. සුනාමි පිළිබඳ ක්ෂණික අනතුරු ඇඟවීමක් තිබුණේ නැත. පසුව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය මෙම භූමිකම්පාව 5.8 දක්වා පහත හෙලුනු බව පැවසිය.