කාන්තා හොකී: ස්පාඤ්ඤය ආරම්භක තරගයේදී 3-0ක් ලෙස ඉන්දියාව පරාජය කරයි

 

ඉන්දියානු කාන්තා හොකී කණ්ඩායම ඊයේ රාත්‍රියේදී මැඩ්‍රිඩ්හි පැවැති  ද්විපාර්ශ්වික පස් තරඟමාලාවේ ආරම්භක තරගයේදී ස්පාඤ්ඤයට එරෙහිව 3-0ක් ලෙස පරාජයට පත් විය.