ලෝක බැංකු ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී ඉන්දියාව හයවන විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත් වේ

 

වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය සුරේෂ් ප්‍රභූ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නායකත්වය යටතේ ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ඉන්දියාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 5 ක ආර්ථිකයක් බවට පත්වන බවත් වසර 16 ක පමණ කාලය තුල ඩොලර් ට්‍රිලියන 10 ක පමණ ආර්ථිකයක් බවට පත්වන බවත්ය. 2017 වසරේදී ලෝක බැංකු සංඛ්‍යා ලේඛනවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ඉන්දියාව ලෝකයේ හයවන විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත්ව ඇති බවත් එය ව්‍යුහාත්මක, ආංශික, සමාජීය-ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියකගේ ප්‍රතිඵලයක් බවත් ප්‍රභූ මහතා පැවසීය. නුදුරු අනාගතයේදී ජනතාවට ට වැඩි ප්‍රතිඵල දැකිය හැකි වනු ඇති බව ඔහු පැවසීය.