විම්බල්ඩන්: ෆෙඩරර් සිව් අවසන් තරගයේදී කෙවින් ඇන්ඩර්සන්ට පරාජය වීමෙන් පසුව සමු ගනී; නඩාල් අර්ධ අවසන් වටයට

 

විම්බ්ල්ඩන් ටෙනිස් ශූරතාවලියේදී පිරිමි කේවල ශූරතාවයෙන් රොජර් ෆෙඩ්රෙර් ඉවත් වී ඇත. අද දින ලන්ඩනයේ දී අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ දී දකුණු අප්‍රිකාවේ කෙවින් ඇන්ඩර්සන් හමුවේ රොජර් ෆෙඩ්රෙර් 6-7, 7-6, 5-7, 4-6, 11-3ක් ලෙස පරාජයට පත් විය.