නාගසාකි නගරයට පරමාණු බෝම්බ හෙලීමේ 73 වන සංවත්සරය ජපානය අද දින සමරයි

ජපානයේ නිරිතදිග නාගසාකි නගරයට පරමාණු බෝම්බ හෙලීමේ 73 වැනි සංවත්සරය අද දිනයේ ජපානය සමරයි. අද දින උදෑසන මෙම උත්සවය සාම උද්‍යානයේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට ඇන්ටෝනියෝ ගෝටෙර්රෙස් සහභාගී වන අතර ඔහු ප්‍රථම එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධානියා බවට පත්වනු ඇත. ඔහු සමග මෙම අවස්ථාවට ප්‍රහාරයට ගොදුරු වූ අයගේ පවුලේ අය සහ අගමැති ෂින්සෝ අබේ සහභාගී වනු ඇත