අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ලෝක ජෛව ඉන්ධන දින 2018 සැමරුම් සමුළුවට සහභාගි වේ.

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා; ගොවියන්, විද්‍යඥන්, ව්‍යවසායකයින්, සිසුන්, රජයේ බළධාරින් සහ පාරිලමේන්තු සභිකයින්ගේද සහභාගිත්වයෙන් නවදිල්ලියේහි අද පැවැත්වෙන ලෝක ජෛව ඉන්ධන දින 2018 (World Biofuel Day 2018) සැමරුම් සමුළුවට සහභාගි වෙමින් ඇමතුමක් පිරිනැමිමටද නියමිතව ඇත. බොර තෙල් වල රටේ ගැති බව ජෛව ඉන්ධනයෙන් පහත දමා ගැනිමට අපේක්ෂා කරයි. එයන් පිරිසිදු පරිසරයක් දිමට මෙන්ම ගොවියන්ට අමතර ආදායමක් උපයාදිමටද අවශ්ථාව ලබා දෙමින් ග්‍රාමිය රැකියා ප්‍රශ්ණ වලට විලක්පයක් බවට පත් කරගැනිමට රජය තවදුරටත් බළාපොරොත්තු පළකරයි. රජය මෙම වසරේ ජුලි මස ජාතික ජෛව ඉන්ධන ප්‍රතිපත්කියක්ද (National Policy on Biofuels ) සම්මත කරගෙන ඇත.