ග්‍රිකයේ සිදුවුනු ලෙව් ගින්නෙන් මිය ගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව 93 දක්වා ඉහළ නැංවෙති, විපතට පත්වුවන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙති.

දශකයකින් අනතුරුව සිදුවුනු විශාළතම මෙන්ම දරුණතම, ජූලි 23 දා සිට ග්‍රිකයට මුහුණදිමට සිදුවුනු ලෙව් ගින්නෙන් මිය ගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ වන විට 93 ක් ලෙසින් ඉහළ නැංවි ගිය බව ප්‍රකාශ කල රටේ බළධාරියෝ විපතට පත්වුවන්ගේ නම්ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන බව තවදුරටත් අනාවරණය කොට ඇත. මියගියවුන් අතරට 78 හැවිරිදි වයෝවෘද්ධ කාන්තාවක්ද කුඩා ළමුන් 11 ක්ද ඇතුලත්ව සිටිය බව ග්‍රීක බළධාරියෝ තවදුරටත් පෙන්වා දෙති. එම ළමුන් පිරිස අතරට නිවුන්නු දැරියන් දෙදෙනෙක් සහ මාස 6 ක දරුවෙක් ද ඇතුලත්ව ඇත. ලෙව් ගින්නට මැදිවුනු තවත් පුද්ගලයින් 34 ක් රොහල් වල ප්‍රතිකාර රැගෙනමින් සටිති.