ශ්‍රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික වරායන් පාලනය කිරීමට චීනයට ඉඩ සලසමින් සිටින බවට පැවතෙන ප්‍රකාශයන් ශ්‍රී ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා චීනයට ශ්‍රී ලංකාවේ මූලෝපායික වරායන් පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසා ඇතැයි කියන ප්‍රකාශ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඉහළ පොලියක් සහිත චීන ණයක් නිසා රටේ ණය උගුලක් බවට පත්වී ඇතැයි ඔහු විශ්වාස නොකරන බව ද ඔහු පැවසීය. ඔහු හැනෝයි හී ආසියාන් පිලිබඳ පැවති ලෝක ආර්ථික සංසදයේ කථාව තුල ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවක් අමතමින් සිටියේය.

වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාව නොබැඳිව සිටින බව සහ 1948 සිට එම ප්‍රතිපත්තිය තුල රැඳී සිට ඇති බවය.

පසුගිය වසරේ හම්බන්තොට දකුණු වරායේ වසර 99 ක කල්බදු ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය එකඟ වීම ගැන ඔහුගේ අදහස් පළ විය. එක්සත් ජනපදය, ජපානය සහ ඉන්දියාව ඇතුලු ජාතීන් වරාය යුද කටයුතුවලින් තොර විය යුතු බවට අවශ්‍යතාවක් අවධාරණය කර තිබේ.