ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් උල්ලංඝනය කිරීම පිලිබඳව හංගේරියාවට දඬුවම් කිරීම සඳහා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි

යුරෝපීය සංගමයේ නීති සම්පාදකයෝ අතිමහත් බහුතරයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නීතිඋල්ලංඝනය කිරීම පිලිබඳවහංගේරියානු ආණ්ඩුවට එරෙහිව දඬුවම් පමුනුවන ක්‍රියාවට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කලහ.

යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයන්ගෙන් තුනෙන් දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නීතිවලට යටත් වන රාජ්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් පළමු වරට එවන් ඡන්දයක් අනුමත කලේය. ප්‍රංශනගරයක් වන ස්ට්‍රාස්බර්ග් හී පාර්ලිමේන්තුව තුල පෙර නොවූ විරූ ලෙස ඡන්ද විමසීමෙන් හංගේරියාවේ යුරෝපා සංගමයේ ඡන්ද අයිතිය අහිමි කිරීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත.

යුරෝපා කොමිසමේ සභාපති ජීන් ක්ලවුඩේ ජුන්කර්, යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්ෂික කතාවක දී නීතියේ ආධිපත්‍යයට එරෙහි රාජ්‍ය විරෝධී සියලු ප්‍රහාරවලට එරෙහිව කොමිසම විරුද්ධ වනු ඇති බව පැවසීය