සිය මුහුදු සීමාව තුළ නීති විරෝධී ලෙස මසුන් ඇල්ලීමේ චෝදනාව පිටපාකිස්තාන බලධාරීන් ඉන්දීය ධීවරයින් 18 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ

සිය මුහුදු සීමාව තුළ නීති විරෝධී ලෙස මසුන් ඇල්ලීමේ චෝදනාව පිටපාකිස්තාන බලධාරීන් ඉන්දීය ධීවරයින් 18 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පාකිස්තානයේ මුහුදු සීමා උල්ලංඝණය කළ ධීවරයින් පිරිස අඟහරුවාදා දින  පාකිස්තානු සමුද්‍ර ආරක්ෂණ ඒජන්සියවිසින්අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් අද දින ඔවුන් වරාය පොලිසිය විසින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවත් කරච්චිහි නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ බෝට්ටු දෙකක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

දැන් ඔවුන් කරච්ච්හි සිරගතව සිටින තවත් ඉන්දීය ධීවරයන් සිය ගණනක් සමඟ එක් වනු ඇති අතර පකිස්ථාන රජය විසින් නිවේදනය කරන ඕනෑම සිර දඩුවමක් සම්පූර්ණ කිරිමෙන් හෝයහපත් හැසිරිමක් තුලින් නිදහස් කරනු ඇත.