කත්මන්ඩු – බුද්ධගයා බස් සේවාව ඇරඹේ

නේපාලයේ අගනුවර වන කත්මන්ඩු නුවර හා බිහාරයේබුද්ධගයාව අතර බස්රථ සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත.

නේපාලය සහ බිහාරය අතර ප්‍රථම බස්රථ සේවය ඊයේ සවස නේපාලයේ යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රඝුබිර් මහසෙත් සහ ඉන්දියානු තානාපති මන්ජීව් සිං පූරී විසින් දියත් කරන ලදී.

පැය 16 ක් තුළ කත්මන්ඩු සහ බුද්ධගයාව අතර අතරමග ආසන 45 වායු සමනය කරන ලද සුඛෝපභෝගී බස් රථය කි.මී 660 ක් ගමන් කරයි. පස්වරු 7 ට පමණ කත්මන්ඩු නුවරින් බස් රථය පිටත් වන අතර ඊට පසු දින උදෑසන 11 ට පමණ බුද්ධගයාවට ළඟා වේ.

බස් ගාස්තුව රු. 1,250 කි.2014 වසරේ දී අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නේපාල සංචාරය අතරතුර දෙරටේ ජනතාවට නිදහස් ගමන් මගක් සඳහා මගී ප්‍රවාහන ගමන් සඳහා වූ මෝටර් රථ ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී.