ජපාන විවෘත: කිඩම්බි ශ්‍රීකාන්ත් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙයි

ජපාන විවෘත බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවේදීකිඩම්බි ශ්‍රීකාන්ත්ඊයේ ටෝකියෝහිදී හොංකොංග් හි වොන් විං කීපරාජයට පත් කරමින් අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසීය.

ශ්‍රීකාන්ත්වොන්ග් 21-15, 21-14ලෙසපරාජය කළේය.

කෙසේ වෙතත්, පී.වී සින්දු සහ එච් එස් ප්‍රනෝයි ඔවුන්ගේ දෙවැනි වටයේ කේවල තරගවලදීපරාජයට පත්විය.