විදේශ කටයුතු ඇමතිනි සුෂ්මා ස්වරාජ් IRIGC-TEC හමුවීම සඳහා මොස්කව් වෙත ළඟා වේ

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ්තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගීතාවයපිළිබඳඅන්තර් සමාගම් කොමිෂන් සභාවේ 23 වැනි රැස්වීමIRIGC-TEC සඳහා සහභාගි වීමට ඊයේසවස මොස්කව් වෙත ළඟා විය.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය අගමැති යූරි බොරිසෝව් සමඟ ඇය එම රැස්වීමසඳහා සම සභාපතිත්වය දෙයි.

IRIGC-TEC යනු ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සහ ආයෝජන, විද්‍යාව හා තාක්ෂණය, සංස්කෘතිය සහ අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් වැදගත් වන කරුණු සම්බන්ධව සහ ද්විපාර්ශවික සහයෝගීතාවයේ දැනට සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් සමාලෝචනය කරනස්ථාවර සභාවකි.

කොමිසම විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ද්විපාර්ශවික සහයෝගීතාවයක් ඇති කර ගැනීමෙන් අනතුරුව,ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ සහ උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

මීට පෙර රුසියාවට ගමන් කරන අතරතුර අශ්ගබාට් හි කෙටි කාලීන සංචාරයක නිරත වූ ස්වරාජ් මහත්මිය ටුර්ක්මෙනිස්තාන්හි ප්‍රධානී රෂීඩ් මෙරඩොව් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීය.