මාලි හී ට්‍රක් රථයක් ගඟකට පෙරලීමෙන් 20 දෙනෙක් මරුට

ගමක වෙළඳ පොළෙක සිට මිනිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රැගෙන ගිය ට්‍රක් රථයක තිරිංග පද්ධතියේඇතිවූ දෝෂයක් නිසා එය ගඟකට පෙරලීමෙන් පුද්ගලයින්  විසි දෙනෙක් මිය ගිය බව බ්‍රහස්පතින්දා දින රජය පැවසීය.

සඳුදා පස්වරුවේමධ්‍යම සායේ ප්‍රදේශයේදීමෙම අනතුර සිදුව ඇති බව ප්‍රකාශයකසඳහන්ය.

“පුද්ගලයින් හැට දෙනෙක් මුදා ගත් අතර සෝදිසි කිරීම් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී” යන්න එහි සඳහන් විය.

“මූලික අධ්‍යයනයන්ට අනුව, තිරිංග පද්ධතියට සම්බන්ධ තාක්ෂණික දෝෂයක් මෙම හදිසි අනතුරේ මූලය විය.”