සුරේෂ් ප්‍රභූ අද දින ආර්ජන්ටිනාවේ G-20 වෙළඳ හා ආයෝජන ඇමති හමුව සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි

වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය සුරේෂ් ප්‍රභූඅද දින ආර්ජන්ටිනාවේ මාල් ප්ලාටාහි G-20 වෙළඳ හා ආයෝජන ඇමතිවරුන්ගේ රැස්වීම සඳහා සහභාගී වනු ඇත. ගෝලීය වාණිජ්‍යය හා නව කර්මාන්ත විප්ලවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇති අභියෝගයන් ඇතුළු ගැටළු සාකච්ඡාවට භාජනය කෙරෙනු ඇත.

ට්වීට් හරහා ඔහු කියා සිටියේ නව ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ නව දිල්ලියට අවශ්‍ය වුවද ගෝලීය වෙළඳාම සඳහා එය එන්ජිමක් ලෙස තබා ගැනීමට අවශ්‍ය බවයි. වඩාත් හිතවත් ඉදිරි අපේක්ෂිත ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක් සඳහා සියලු වැදගත් රටවල් සමඟ වැඩ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

එක්සත් ජනපදය ඇතුළු බොහෝ රටවල රේගු තීරු බදු සහ වානේ සහ ඇලුමිනියම් ඇතුළු නිෂ්පාදන සඳහා තීරු බදු ඉහළ නැංවීමත් සමග මෙම රැස්වීම වැදගත් වේ.