රට තුළ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් සොයා බැලීමට ඉන්දියාව රුසියානු සමාගම් වලට ආරාධනා කරයි

රට තුළ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් ගවේෂණය කිරීම සහ ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව රුසියානු සමාගම්වලට ආරාධනා කර තිබේ. වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය සුරේෂ් ප්‍රභූ ව්‍යාපාරික නියෝජිතයින්ට නායකත්වය දීම සහ ව්‍යාපාරික සබඳතා පැවැත්වීම සඳහා ඈත පෙරදිග කලාපයේ පාලකයන්ට ආරාධනා කර තිබෙන බව නිල නිවේදනයක් ල්‍රකාශ කර ඇත. ප්‍රභූ මහතා පසුගියදා රුසියාවේ ව්ලැඩිවොස්ටොක් සංචාරය කරමින් නැගෙනහිර ආර්ථික සමුළුවේ රැස්වීමට සහභාගී විය.දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම හා ආයෝජන වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාණිජ ඇමතිවරයා රුසියානු වාණිජ ඇමති සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීය. පතල් කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මය සහ සංචාරක කර්මාන්ත වැනි ක්ෂේත්‍රවල අන්‍යොන්‍ය සහයෝගීතාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්විනි.