ඉතාලි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔක්තෝබර් මස 30 වැනි දින ඉන්දියාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිතය

ඉතාලි අග්‍රාමාත්‍ය මහාචාර්ය ජුසෙප්ප් කොන්ටේ මෙම මස 30 වනදා ඉන්දියාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිතය. කොන්ටේ මහතා විසින් 2018 දී DST-CII ඉන්දියානු-ඉතාලි තාක්ෂණ සමුළුවේ 24 වැනි සංස්කරණයට සහභාගී වන අතර, මෙය 2018 ජුනි මාසයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය භාර ගැනීමෙන් පසුව අගමැති කොන්ටේගේ ප්‍රථම ඉන්දියානු සංචාරය වනු ඇත.

සංචාරය අතරතුරදී ඔහු 30 වැනි දා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම නායකයින් දෙදෙනා විසින් තාක්ෂණ සමුළුවේ ආචාරශීලී සැසිය අමතනු ඇත. මෙම සම්මන්ත්‍රණයේ දී ඉතාලිය හවුල්කාර රටකි.

තාක්ෂණ සමුළු සංවිධානය කරනු ලබන්නේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (DST) විසිනි. සමුළුවේ මෙම සංස්කරණයේ දී ක්ලීන්ටේක්, පුනර්ජනනීය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, සෞඛ්‍ය, ගුවන් සේවා, අධ්‍යාපනය සහ සංස්කෘතික උරුමය වැනි ක්ෂේත්‍ර හතකට අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇත.