අද උදෑසන ඔඩිසා හි ගෝපාල්පුර් අසල තිත්ලි සුළි කුණාටුවෙන් නාය යෑම් සිදු වේ

අද උදෑසන ඔඩිසා හි ගෝපාල්පුර් අසල තිත්ලි සුළි කුණාටුවෙන් නාය යෑම් සිදු වේ. සුළි කුණාටුවක් නිසා ඔඩිසා හි ප්‍රදේශ කිහිපයක දැඩි වැසි ඇති වේ. බොහෝ ගස් සහ විදුලි කණු ගැලවී ගෝපාල්පුර් ප්‍රදේශයේ දේපළවලට හානි සිදුවී ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් ජීවිත හානියක් වාර්තා වී නොමැත. බුබනේස්වරම් කාලගුණ විද්‍යා කාර්යාලය  ප්‍රකාශ කළේ සුළි කුණාටුව මුළු ඔඩිසා වෙරළ තීරයම පසු කොට තිබෙන බවයි.

ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනයා පහත් ප්‍රදේශවල සිට බහු කාර්ය සුළි සුළං නවාතැන් දක්වා මාරු කර ඇත. ප්‍රධාන අමාත්‍ය නවීන් පට්නායක් විසින් විශේෂ සහන කොමසාරිස්ගේ පාලන මැදිරියේ සංචාරය කළ අතර, ශූන්‍ය අලාභ හානි සඳහා සියළුම පියවර ගැනීමට උපෙදස් දෙන ලදී.

මේ අතර, ජාතික ආපදා ප්‍රතිචාර බලකාය, NDRF විසින් ඔඩිසා හි කණ්ඩායම් 14 ක්, ආන්ද්‍රාහි කණ්ඩායම් හතරක් සහ බටහිර බෙංගාලයේ කණ්ඩායම් තුනක් අවශ්‍ය වන ගලවාගැනීමේ උපකරණ සමඟ යොදවා ඇත.

අතිරේක කණ්ඩායම් පීඩාවට පත්වීමට ඉඩ ඇති ප්‍රදේශ වලට සූදානම්ව තබා ඇත. යුද හමුදාව, නාවුක හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂක බළකාය ද අවශ්‍ය වන පරිදි කෙටි දැනුම් දීමකින් යුක්තව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි යොදවා ඇත.