ටජිකිස්තානයේ පැවැත්වීමට නියමිත SCO හි 17 වන CHG රැස්වීම සඳහා සුෂ්මා ස්වරාජ් සහභාගී වේ

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මෙම මස 11 වැනිදා සිට 12 වැනිදා දක්වා ටජිකිස්ථාන් හි ඩෂන්බේ හි පැවැත්වෙන ෂැංහයි සහයෝගීතා සංවිධානයේ රැස්වීමේ 17 වන රාජ්‍ය නායක සමුළුව සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතය.

2017 ජුනි මස ඉන්දියාව SCO හි පූර්ණ සාමාජිකයෙකු බවට පත්වීමෙන් පසු මෙය දෙවැනි CHG සාකච්ඡාව වනු ඇත. පසුගිය වසරේ CHG රැස්වීම රුසියාවේ සොචි හිදී පවත්වන ලද අතර විදේශ කටයුතු ඇමතිවරියද එයට සහභාගී විය.

ඩුෂාන්බේහි ස්වරාජ් මහත්මියගේ වැඩ සටහනට, සීමාසහිත හා දිගු ආකෘතිවල මෙන්ම, රාජ්‍ය නායකයින්ගේ SCO සමුළුවට සහභාගී වීමද ඇතුළත් වේ.

SCO CHG රැස්වීම SCO සාමාජික රටවල් හා ඇෆ්ගනිස්ථානය, බෙලාරුස්, ඉරානය සහ මොන්ගෝලියාව නිරීක්ෂක රටවල් සමග කටයුතු කිරීමට ඉන්දියාවට ඉඩ සලසයි. කිර්ගිස්තාන් සංවිධානයේ සභාපතිත්වය භාර ගැනීමෙන් පසු පැවැත්වෙන පළමු ප්‍රධාන රැස්වීම මෙයයි.