සියලු විරුද්ධවාදිකම් මධ්‍යයේ වුවද, ජනතාවගේ සුබසාධනය සඳහා BJP කටයුතු කරනු ඇති බව අගමැති මෝදි පවසයි

බීජීපීයේ න්‍යාය පත්‍රය ජනතාවගේ සුබසාධනය සඳහා කටයුතු කිරීම බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඊයේ කියා සිටියේය.  අග්‍රා, ඩමෝ, කරවුලි-ඩෝල්පූර්, මයිසුරු සහ රායිපූර් ලොක් පාර්ශවය ආසනයන් හී කාර්යකර්තාස් සමගනමෝ යෙදුම හරහා ඊයේසවස සම්බන්ධ වීමෝදි මහතා පැවසුවේසියලූ විරුද්ධවාදීකම් මධ්‍යයේ BJP දිගටම සමාජ සේවාවක් කරනු ඇති බවයි.

පසුගිය රජයේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා සමහරුන්BJP විවේචනය කරන බවඅග්‍රාමාත්‍යවරයා කීවේය. එහෙත් ඔහු ඇසුවේ, ඔවුන් එම වැඩ නිම නොකළේ මන්ද යන්නයි.

වර්තමාන රජය දිගු කලක් තිස්සේඅපේක්ෂා කල ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කරමින් සිටින බව හෙතෙම පැවසීය.