ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා හා බාලී හී බලගතු භූමිකම්පාවකින් තිදෙනෙකු මියගොස් තිබේ

ජාවා හා බාලි දූපත්හි වෙරළ තීරයේ6.0ක විශාලත්වයෙන් යුත් භූමිකම්පාවක් හේතුවෙන් ඉන්දුනීසියාවේ අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු මිය ගියහ. මධ්‍යම රාත්‍රියේ බිඳ වැටුණු ගොඩනැඟිලි හේතුවෙන් නැගෙනහිර ජාවා හි සුමේනෙප් දිස්ත්‍රික්කයේ විපතට පත්වූවන් මිය ගිය බව රජයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය. බාලි හී වෙරළබඩ දුපතට අයත් ඩෙන්පසර් නගරයේ බලවත් භූමිකම්පාවක් ඇති විය. එක්සත් ජනපදයේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ අනුව ජාවා දිවයිනෙහි නැඟෙනහිර කෙළවරේ කිලෝමීටර් 40 ක් පමණ ඈතින් පිහිටි බාලි මුහුදේ ඇති වූ භූ චලන කම්පනය සිදුවිය.